Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΕΛ: Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία ΝΕΛ, εν συνεχεία δημοσιευμάτων του τύπου και ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει και διευκρινίζει τα εξής:

Με την από 11/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα την 24/6/2015. Εν όψει της συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, ο κ. Αβραντίνης έθεσε στη διάθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτηση του από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση για ορισμό ή μη νέου Διευθύνοντος Συμβούλου θα ληφθεί κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 24/06/2015. Μέχρι τότε ο κ. Αβραντίνης εξακολουθεί να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του.

Περαιτέρω με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η δε βασική μέτοχος ALTANA NAVIGATION LTD, δήλωσε ότι αδυνατεί να καλύψει το ποσοστό της αύξησης που της αναλογεί. Εν όψει τούτου η Διοίκηση αναζητεί νέους επενδυτές που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της δραστηριότητας της εταιρείας και την υλοποίηση του Σχεδίου Εξυγίανσης.

Τυχόν έκπτωση από τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια θα έχει ως επίπτωση την απώλεια των εσόδων των σχετικών συμβάσεων η οποία όμως αντισταθμίζεται από την έτι περαιτέρω μείωση των ζημιών καθ' όσον η εκμετάλλευση ήταν ζημιογόνος. Οι ζημίες οφείλοντο στην από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου στρεβλή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και στην καθυστέρηση καταβολής των μισθωμάτων συνεπεία τόσο της γενικότερης δημοσιονομικής κατάστασης όσο και τις γνωστές σε όλους γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Η εταιρεία εξετάζει τρόπους αναπλήρωσης των εσόδων με τη ναύλωση των πλοίων της στο εσωτερικό ή κατά προτίμηση στο εξωτερικό καθ' όσον έχει αποδειχθεί πλέον ότι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες συνεχιζόμενης και εντεινόμενης της οικονομικής κρίσεως δεν αποτελούν πλέον κερδοφόρο επιχειρηματική δραστηριότητα. Εις επίρρωσιν τούτου, σημειώνεται ότι με την σύμπραξη των συστημικών τραπεζών και των αρμοδίων υπουργείων, ο κλάδος λειτουργεί ως ολιγοπώλιο και με εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών από τις εταιρείες έχει την τάση να μετατραπεί σε ολιγοπώλιο-μονοπώλιο.

Η εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί των αντωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v