Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Στο 4,99% μειώθηκε το ποσοστό της Silchester International Investors International Value Equity Trust

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και κατόπιν της από 03.08.2020 σχετικής γνωστοποίησης της
εταιρίας «Silchester International Investors International Value Equity Trust», η συνολική άμεση συμμετοχή
της «Silchester International Investors International Value Equity Trust» μειώθηκε στις 31.07.2020 από
5,61% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή 13.009.018 μετοχές που κατείχε σε προηγούμενη
γνωστοποίηση, σε 4,99% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή 11.565.850 μετοχές.

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από την
«Silchester International Investors LLP» («Silchester») η οποία ενεργεί με την ιδιότητα του διαχειριστή
επενδύσεων της «Silchester International Investors International Value Equity Trust», διευκρινίζει ότι η
«Silchester» εξακολουθεί να κατέχει συνολικό ποσοστό στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας υψηλότερα
του 10%, μέσω των κάτωθι εταιρειών:

- Silchester International Investors International Value Equity Trust
- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust
- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust
- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust
- The Calleva Trust

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v