Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» έλαβε τις ακόλουθες ενημερώσεις από υπόχρεα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019:

Ο κ. Kamil Ziegler, Εκτελεστικός Πρόεδρος, απέκτησε στις 11.08.2020, 394 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 3,116.53 ευρώ.
Ο κ. Jan Karas, Acting CEO, απέκτησε στις 11.08.2020, 1.897 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 15.005,22 ευρώ.
Η κα. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., απέκτησε στις 11.08.2020, 194 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 1.534.54 ευρώ.
 

Αθήνα 14.08.2020

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v