Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Αγορά 2.320 μετοχών από Μαυρουδή Παναγιώτα

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 24-11-2021 προέβη στην αγορά 2.320 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 2.793,39

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v