Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά Ιδίων Μετοχών 17.12.2021-22.12.2021

 

 

Κορωπί, 23/12/2021

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 17/12/2021 - 22/12/2021, αγόρασε συνολικά 2.553 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:      

                                               

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

17/12/2021

665

990,85

1,4900

1,4900

1,4900

20/12/2021

639

947,61

1,4830

1,4750

1,4900

21/12/2021

644

940,24

1,4600

1,4600

1,4600

22/12/2021

605

878,95

1,4528

1,4500

1,4700

Σύνολο

2.553

3.758

1,4719

 

 

                                                                               

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 159.093 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,77% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: [email protected]

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 17.12.2021-22.12.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v