Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

 

 

Η εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία «KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED» και τον κο Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Στις 24.1.2022, ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος αύξησε την έμμεση συμμετοχή του στην Εταιρεία μέσω της απόκτησης από την CRYRED INVESTMENTS LIMITED συνολικά 1.989.892 μετοχών στην αγορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 3,74% στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Επιπλέον, μεταξύ της 25.1.2022 και της 28.1.2022, η CRYRED INVESTMENTS LIMITED απέκτησε συνολικά 34.286 μετοχές στην αγορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 0,06% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα, η πλήρης αλυσίδα των οντοτήτων μέσω των οποίων ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος κατέχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία είναι η εξής:

Όνομα/Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος

98,85%

-

98,85%

KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED

98,85%

-

98,85%

CRYRED INVESTMENTS LIMITED

98,85%

-

98,85%

Chipita Foods S.A.

98,85%

-

98,85%

Chipita Holdings Limited

98,85%

-

98,85%

Givenrise Investments Limited

98,85%

-

98,85%

 

Ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος είναι ο μοναδικός μέτοχος της KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED. Η KRIESCENDOS INVESTMENTS LIMITED είναι η μοναδικός μέτοχος της CRYRED INVESTMENTS LIMITED. Η CRYRED INVESTMENTS LIMITED κατέχει άμεσα ποσοστό περίπου 3,80% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήσου στην Εταιρεία. Επιπροσθέτως, η CRYRED INVESTMENTS LIMITED κατέχει άμεσα ποσοστό 91,514% των δικαιωμάτων ψήφου στην Chipita Foods. Η Chipita Foods είναι η μοναδικός μέτοχος της Chipita Holdings Limited, η οποία με τη σειρά της είναι η μοναδικός μέτοχος της Givenrise Investments Limited. Η Givenrise Investments Limited κατέχει άμεσα ποσοστό 95,05% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Συνολικά, στις 28.1.2022 ο κος Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος ελέγχει έμμεσα ποσοστό 98,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v