Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου...

                                                


                                              

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

 

Ανακοίνωση

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

 

Η Εταιρία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η "Εταιρία"), γνωστοποιεί κατ' εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ν. 3556/2007, κατόπιν των από 26.7.2022 σχετικών ενημερώσεων που έλαβε από την εταιρία «Lafedor Limited» και από τον κο. Ροδόλφο Οντόνι που την ελέγχει κατά 100%, ότι στις 25.7.2022, και έπειτα από απόκτηση μετοχών της Εταιρίας, το ποσοστό συμμετοχής της «Lafedor Limited» στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της (επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας), ανήλθε σε 22,744% (ήτοι 23.000.000 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου). Μετά τη συναλλαγή το ποσοστό συμμετοχής του κυρίου Ροδόλφου Οντόνι στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, καθώς και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του, σωρευτικά ανέρχεται σε 31,209% (ήτοι 31.559.904 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα ψήφου). Ποσοστό 8,465% αφορά άμεση συμμετοχή και 22,744% έμμεση συμμετοχή μέσω του ελέγχου της «Lafedor Limited».

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Μοσχάτο, Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v