Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)...

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 1η Δεκεμβρίου 2022 προέβη σε αγορά 14.384 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 284.659,30  (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 19,790 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 1.687.002 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,52% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 15,500 ανά μετοχή. Η αγορά των ανωτέρω ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v