Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») σε συνέχεια και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.6.2022 και της από 15.7.2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω της ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Στις ανωτέρω αποφάσεις προβλέπεται η απόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών, η ονομαστική αξία των οποίων δε θα υπερβαίνει το 1/10 του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι μέχρι 2.057.837 μετοχές, νοουμένου ότι ο αριθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση διαίρεσης ή συνένωσης μετοχών, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,62 € ανά μετοχή και ανώτατη τιμής αγοράς 4 € ανά μετοχή. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατά ανώτατο όριο μέχρι 10.6.2024, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.6.2022.

Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα δύνανται να διατεθούν με κάθε επιτρεπτό από το νόμο τρόπο.

Κορωπί, 18/07/2022

 

Σχετικά με την INFORM

H INFORM LYKOS (LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί 510 εργαζομένους με τέσσερις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Είναι μέλος της AUSTRIACARD  HOLDINGS, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.400 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) καθώς και του IoT αντιστοίχως. O Όμιλος AUSTRIACARD  HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με οκτώ παραγωγικές εγκαταστάσεις και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α., που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το 2021 σε pro-forma επίπεδο, ο Όμιλος πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών της τάξης των 200 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v