Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ...

Μαρούσι, 3 Φεβρουαρίου 2023 – Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 02.02.2023 Ανακοίνωσή της γνωστοποιεί την απόκτηση από την Εταιρεία με προσυμφωνημένη συναλλαγή (πακέτο), των υπολειπόμενων 606.255 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, δηλ. ποσοστού 1,51% του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» (η Κ.Λ.Μ.), από τον κ. Λουκά Σπεντζάρη, βασικό μέτοχο της ως άνω εταιρείας, έναντι ποσού € 545.629,5.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v