Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οργανισμός διαιτησίας από Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Η Διαιτησία και Διαμεσολάβηση του ΟΔΔΕΕ ως εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών δίνουν στα εμπλεκόμενα μέρη την πρωτοβουλία στη διευθέτηση των διενέξεών τους.

Οργανισμός διαιτησίας από Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Στη δημιουργία του «Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης» προχώρησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προκειμένου να διευκολύνει μέσα από την ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, την εθνική και διασυνοριακή επιχειρηματικότητα.

«Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα επιτάχυνσης απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας ο νέος μηχανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης αποτελεί μια ευέλικτη, γρήγορη, εύκολα προσβάσιμη και εμπιστευτική διαδικασία επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών» αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, προσθέτοντας ότι «ο νέος Οργανισμός απευθύνεται τόσο σε ελληνογερμανικές επιχειρήσεις, μέλη ή μη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, όσο και σε κάθε άλλη επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης».

Η Διαιτησία και Διαμεσολάβηση του ΟΔΔΕΕ ως εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών δίνουν στα εμπλεκόμενα μέρη την πρωτοβουλία στη διευθέτηση των διενέξεών τους:

1. Στη Διαιτησία, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα κατόπιν σχετικής συμφωνίας να επιλέξουν: α) εξειδικευμένους με το αντικείμενο της προς επίλυση διαφοράς διαιτητές από τον Κατάλογο Διαιτητών του ΟΔΔΕΕ, β) τον τόπο και τη γλώσσα διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας, γ) το εφαρμοστέο επί της διαφοράς ουσιαστικό δίκαιο κ.λπ. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει εντός εξαμήνου (και το αργότερο εντός ενός έτους) δεσμευτική απόφαση, η οποία παράγει δεδικασμένο και εκτελεστότητα, όπως δηλαδή και οι αποφάσεις των κρατικών δικαστηρίων. Επομένως, οι μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες αποτελούν πλέον παρελθόν. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι διαιτητικές αποφάσεις του ΟΔΔΕΕ, εκτός από το εσωτερικό, μπορούν σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 να εκτελεστούν σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και στο εξωτερικό.

2. Στη Διαμεσολάβηση, τα μέρη αποκτούν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είναι: α) η ταχύτητα στην επίλυση της διαφοράς τους (εντός 45 ημερών από την επιλογή του διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΟΔΔΕΕ), β) η τήρηση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, γεγονός που εξασφαλίζει την προστασία της φήμης των εμπλεκομένων μερών (ειδικά δε επιχειρηματιών και επιχειρήσεων), γ) η οικονομία κόστους και χρόνου για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους σε σύγκριση με τη δικαστική οδό (αποφεύγονται χρονοβόρες αναμονές και αναβολές υποθέσεων), δ) η δημιουργικότητα στην ανεύρεση λύσεων της διαφοράς που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι από την υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής στη διαμεσολάβηση ΟΔΔΕΕ μέχρι την συμφωνία επίλυσης και το πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν οι ειδικά εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές του ΟΔΔΕΕ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Διαιτησία και η Διαμεσολάβηση συμβάλλουν όχι μόνο στη άμεση διάσωση και εν γένει στη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχέσεων, άλλα αντανακλούνται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, γεγονός με ιδιαίτερα σημαντικές προεκτάσεις στο σημερινό δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τον Οργανισμό Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης στο www.oddee.gr, ενώ το Επιμελητήριο προκειμένου να φέρει πιο κοντά στο επιχειρείν το νέο μηχανισμό, διοργανώνει την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:30 στο Goethe–Institut Athen (Ομήρου 14-16, Αθήνα) με θέμα: «Ταχεία και αποτελεσματική επίλυση διαφορών – Εφικτό στην Ελλάδα; - Ο νέος Οργανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου». Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v