«Παγωμένη» η οικονομία το πρώτο τρίμηνο

Επιβεβαιώνει η ΕΛΣΤΑΤ την αρχική εκτίμηση για ύφεση 0,2% το α’ τρίμηνο έναντι του δ΄ τριμήνου 2014. Οριακή αναθεώρηση επί τα βελτίω για τα ετήσια στοιχεία (ανάπτυξη 0,4% έναντι 0,3%). Στάσιμη η κατανάλωση, πίεση στις εξαγωγές στις αρχές της χρονιάς.

«Παγωμένη» η οικονομία το πρώτο τρίμηνο

Με αρνητικό ρυθμό 0,2% έτρεξε η ανάπτυξη στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2014, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι της αύξησης 0,3% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του α΄ τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-5-2015.

Ειδικότερα από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το α΄ τρίμηνο του 2015 (προσωρινά στοιχεία).

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, το α΄ τρίμηνο του 2015, παρουσίασε μείωση 0,2% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014 έναντι της μείωσης 0,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του α΄ τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-5-20153.

Σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2014, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι της αύξησης 0,3% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του α΄ τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-5-2015.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, το α΄ τρίμηνο χτου 2015, παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι της αύξησης 0,1% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του α΄ τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13-5-2015.

Οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρήσης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Μαρτίου ισοζυγίου πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: Η συνολική καταναλωτική δαπάνη δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 7,5% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014.

Μείωση 0,6% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,3% και οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,7%. Πτώση 0,7% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 10,8%. 

Οι ετήσιες μεταβολές με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής: Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,9% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 17,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014.

Παράλληλα αύξηση 0,9% σε σχέση με το  α΄ τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 0,8% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,3%. Αύξηση 10,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 10,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 13,4%.

 

* Tα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v