Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Φρένο στην αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου

(upd) Τροποποίηση του πλαισίου για το tax credit επιβάλλει το Μνημόνιο. Στόχος να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους. Τι διευκρινίζουν τραπεζικά στελέχη. Το ύψος των deferred tax credits και οι επιπτώσεις στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.

Τράπεζες: Φρένο στην αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου

Φρένο στη μετατροπή προσωρινών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές, το οποίο επιτρέπει ο νόμος Χαρδούβελη, επιδιώκουν να βάλουν οι θεσμοί καθώς  το Μνημόνιο προβλέπει την επανεξέταση του σημερινού καθεστώτος. 

Στις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να διέπουν την ολοκληρωμένη στρατηγική την οποία θα συντάξουν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα οι αρχές περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη τροποποίησης του νόμου Χαρδούβελη, με τον οποίο το Δημόσιο εγγυάται μεγάλο μέρος από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
«Στόχος της τροποποίησης είναι να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παρότι δεν αναφέρεται ρητώς ο χρόνος που πρέπει να επέλθει η τροποποίηση του πλαισίου Χαρδούβελη, η αναφορά στο θέμα σε σύνδεση με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι αλλαγές πρέπει να διενεργηθούν πριν την ολοκλήρωση του stress test.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη με τα οποία επικοινώνησε το Euro2day.gr, η τροποποίηση δεν πρόκειται να θέσει σε αμφισβήτηση την ουσία του νόμου Χαρδούβελη, αλλά θα βάλει φρένο στη δημιουργία νέων προσωρινών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η DG Comp αποδέχεται τις προσωρινές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που έχουν σχηματίσει οι τράπεζες έως και το πρώτο εξάμηνο του 2015, ή στη χειρότερη έως την ολοκλήρωση της χρήσης του 2014, αλλά ζητά να τροποποιηθεί το πλαίσιο ώστε να μην αυξηθούν περαιτέρω από εδώ και στο εξής.

Οι αναβαλλόμενες οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου (deferred tax credits - DTC) είναι εισπρακτέες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, η αναγνώριση των οποίων δεν εξαρτάται από τη μελλοντική κερδοφορία του πιστωτικού ιδρύματος. Γι' αυτό οι αναβαλλόμενες οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου προσμετρούνται πλήρως στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών.

Με βάση το πλαίσιο Χαρδούβελη για το tax credit, στην περίπτωση που κάποια τράπεζα εμφανίσει λογιστικές ζημίες σε μία από τις χρήσεις μετά την 1/1/2015, ο αναβαλλόμενος φόρος που προέρχεται από τη ζημία PSI/προγράμματος επαναγοράς καθώς και από ζημίες πιστωτικού κινδύνου (προβλέψεις και διαγραφές δανείων) μετατρέπεται σε απαίτηση και το Δημόσιο υποχρεούται να πληρώσει αμέσως, καλύπτοντας υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου.

Με την παραπάνω διάταξη, αναγνωρίστηκαν στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και με το καθεστώς μετάβασης σε πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από τις προαναφερόμενες πηγές (PSI, επαναγορά ομολόγων και ζημίες πιστωτικού κινδύνου).

Σημειώνεται ότι με βάση την πλέον πρόσφατη ενημέρωση των τραπεζών, τα 12,5 δισ. ευρώ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων εντάσσονται στο tax credit. Συνολικά οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις είχαν ανέλθει στο τέλος του 2014 στο 55% κατά μέσο όρο του Core Tier I των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Αναλυτές ξένων και εγχώριων χρηματιστηριακών έχουν υπολογίσει ότι θα επέλθει ένα «κούρεμα» των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της τάξης του 25%, κατά τη διάρκεια του υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών από τις εποπτικές αρχές.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v