Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Στα 964,2 εκατ. ευρώ η αξία του ΑΔΜΗΕ

Με βάση την αξιολόγηση της Deloitte Bussiness Solutions το 51% των μετοχών της εταιρείας το οποίο θα εισφερθεί στην «Εταιρεία Ενεργειακών Συμμετοχών» ανέρχεται σε 491,84 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ: Στα 964,2 εκατ. ευρώ η αξία του ΑΔΜΗΕ

Στα 964,2 εκατομμύρια ευρώ αποτιμά η ΔΕΗ την αξία του ΑΔΜΗΕ, βάσει της αξιολόγησης που ανετέθη στην Deloitte Bussiness Solutions. Οπότε το 51% των μετοχών της εταιρείας το οποίο θα εισφερθεί στην «Εταιρεία Ενεργειακών Συμμετοχών», η οποία εταιρεία θα εισαχθεί στο ΧΑ, ανέρχεται σε 491,84 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε 232 χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ η κάθε μία.

Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τις επεξηγήσεις της διοίκησης τη ΔΕΗ, για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό από τον ΑΔΜΗΕ, επί του οποίου καλείται να αποφασίσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της 12 Ιανουαρίου.

Η ΔΕΗ, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που προβλέπει ο νόμος για την εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος από δύο ορκωτούς, ανέθεσε το έργο στην εταιρεία Deloitte Business Solutions. Η εν λόγω εταιρεία προχώρησε στην αποτίμηση της αξίας του 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ και το συμπέρασμα της Έκθεσης παρατίθεται κατωτέρω:

 

Τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ έχουν ως εξής: 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v