Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Ποιες «παλεύουν» με τις τράπεζες

Τα «ανοικτά μέτωπα» του 2018. Ποιες επιδιώκουν επιμήκυνση δανεισμού και ποιες πωλούν assets και θυγατρικές. Αυτές που βελτίωσαν EBITDA, μειώνουν δανεισμό και διαπραγματεύονται από καλύτερη θέση. Εντεκα παραδείγματα.

Εισηγμένες: Ποιες «παλεύουν» με τις τράπεζες

«Καυτό» θα είναι το πρώτο τρίμηνο για πλήθος εταιρειών που διαπραγματεύονται με τις πιστώτριες τράπεζες την αναδιάρθρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων, καθώς μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναμένεται η λήψη καθοριστικών αποφάσεων για το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων.

«Οι τράπεζες δείχνουν πολύ πιο αποφασισμένες να προχωρήσουν με την υπόθεση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων τους, επιδεικνύοντας κινητικότητα, σε αντίθεση με τις πρακτικές των καθυστερήσεων που είχαν ακολουθήσει από το 2010» δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός επιχειρηματίας, συμπληρώνοντας ωστόσο πως «αυτή η αυξημένη κινητικότητα θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη».

Άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος εισηγμένης εταιρείας είναι περισσότερο επιφυλακτικό για τις εξελίξεις: «Φοβάμαι πως όσο οι τράπεζες δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους να ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες στα πιο συνηθισμένα ζητήματα που τίθενται σε τέτοιες περιπτώσεις, τότε το πρόβλημα θα συνεχίσει να σέρνεται, η κατάσταση στις επιχειρήσεις θα επιδεινώνεται και τα περιθώρια επανείσπραξης μέρους των δανείων θα περιορίζονται.

Για τις υπεδανεισμένες επιχειρήσεις, που κρίνονται βιώσιμες, οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν από τη νέα χρονιά σε πιο «καθαρές» λύσεις, προσφέροντας μερική διαγραφή χρέους και ρύθμιση του υπολοίπου με βάση τις μελλοντικές ταμειακές ροές τους.

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής σε forum για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, οι τράπεζες συζητούν ρυθμίσεις που θα ενέχουν «κούρεμα» οφειλών ως και 70% με ρύθμιση του υπολοίπου, μέσω κοινών ομολογιακών δανείων που θα τους δίνουν δικαίωμα επί μελλοντικών βελτιωμένων κερδών.

Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο δανεισμός και θα ενισχυθούν λογιστικά τα κεφάλαια των επιχειρήσεων, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε όσες κρίνονται βιώσιμες και με ικανό management team. Πρόκειται, πάντως, για δύσκολες λύσεις καθώς προϋποθέτουν ότι τράπεζες με διαφορετική έκθεση χορηγήσεων και άλλης ποιότητας ενέχυρα θα συμφωνήσουν σε κοινά αποδεκτή ρύθμιση.

Οι τράπεζες καλούνται να αποφασίσουν ποιες από τις προβληματικές επιχειρήσεις θέλουν να διατηρήσουν ως πελάτες, εξυγιαίνοντας, με ρυθμίσεις δανείων, τους ισολογισμούς τους και ποιες όχι. Τα δάνεια της δεύτερης κατηγορίας, με δεδομένο ότι θα διαθέτουν πλέον επαρκείς προβλέψεις μετά και το stress test, θα οδηγηθούν σταδιακά σε πώληση.

Οι αναδιαρθρώσεις που καθυστερούν

Αλουμύλ: Η μητρική του ομώνυμου ομίλου βρίσκεται από τα τέλη του 2016 σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζές της, αναφορικά με την αναχρηματοδότηση δανεισμού 154 εκατ. ευρώ, ο οποίος έληξε τον περασμένο Ιούνιο.

Η Αλουμύλ έχει ήδη ζητήσει με επιστολή της στους ομολογιούχους τη μετάθεση της λήξης των ομολογιακών δανείων (waiver) μέχρι τον Μάρτιο 2018 (σ.σ. 12 Μαρτίου), ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την προσκόμιση όλων των πρόσθετων απαιτούμενων στοιχείων από την πλευρά της.

Σημειώνεται ότι στις 30 Ιουνίου 2017 ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφωνόταν στο 25,4 από 10,02 στη χρήση 2016.

Μπήτρος: Οι διαπραγματεύσεις για αναχρηματοδότηση της εταιρείας που περιλαμβάνει το deal της σύμπραξης με την επίσης εισηγμένη ΣΙΔΜΑ αποτελεί ένα από τα… μακροβιότερα σίριαλ της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Το φθινόπωρο όλοι στοιχημάτιζαν πως το όλο θέμα θα είχε κλείσει μέσα στο 2017. Τώρα, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του μήνα, οι πιστώτριες τράπεζες θα ξεκαθαρίσουν τη στάση που τελικά θα ακολουθήσουν.

Creta Farms: Σε συζητήσεις και διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζές της βρίσκεται η Creta Farm ήδη από το 2016.

Η Creta Farms υπέβαλε αίτημα παροχής συναίνεσης, το οποίο έγινε αποδεκτό από τις τράπεζες, αναφορικά με τη μετάθεση δόσεων κεφαλαίου καθώς επίσης και για τη μη τήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών και λοιπών υποχρεώσεων.

Το κοινό ομολογιακό δάνειο έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 49,2 εκατ. ευρώ (σ.σ. με βάση τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016, που είναι και οι πλέον πρόσφατες στην εταιρική ιστοσελίδα της), εκ των οποίων το βραχυπρόθεσμο μέρος (σ.σ. πληρωτέο εντός 12μήνου) ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ. Συνολικά μέσα στον χρόνο ο όμιλος πρέπει να καταβάλει για δόσεις δανείων 13,74 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Creta Farms είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες την αναδιάρθρωση του δανεισμού της στα τέλη του 2014.

Σελόντα: Όπως είναι γνωστό, οι τράπεζες-μέτοχοι της Σελόντα τρέχουν διαγωνισμό πώλησής της μαζί με τον Νηρέα. Ακόμη και σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του διαγωνισμού, είναι πολύ πιθανόν να απαιτηθεί μερική αναδιάρθρωση ή και ρύθμιση του δανεισμού της Σελόντα.

Στο τέλος του 2016 είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο το ποσό των 11,26 εκατ. από το ομολογιακό δάνειο των 26 εκατ., και οι τράπεζες έδωσαν waiver, συμφωνώντας στην παράταση της εξόφλησης ως το τέλος του 2017. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το ποσό εξοφλήθηκε καθώς οι χαμηλότερες τιμές στην τσιπούρα άσκησαν πίεση στα λειτουργικά κέρδη της περασμένης χρονιάς.

Medicon Hellas: Μετά από μια μακρά περίοδο εντάσεων και δικαστικών εμπλοκών μεταξύ εισηγμένης και τραπεζών (η Medicon Hellas βρέθηκε σε δυσμενή θέση λόγω του κουρέματος των κρατικών ομολόγων το 2012), έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με στόχο έναν «έντιμο συμβιβασμό».

Έτσι, «θερμό» αναμένεται να είναι το επόμενο δίμηνο για την εταιρεία, καθώς:

α) Έχει ήδη συμφωνηθεί με δύο πιστώτριες τράπεζες ο «καμβάς» μέσω του οποίου θα προκύψει η συμβιβαστική λύση.

β) Αναμένεται το κατά πόσο θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και τα άλλα δύο εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Pasal Development: Πολύ πιθανή θεωρείται η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες μέσα στους επόμενους ένα με δύο μήνες, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας της εισηγμένης εταιρείας σε υγιή βάση, παράλληλα με την προσέλκυση επενδυτή και την αξιοποίηση του εμπορικού της κέντρου Athens Heart.

Να σημειωθεί ότι με σκοπό να περιορίσει το δανειακό της υπόλοιπο προς τις τράπεζες, η Pasal Development έχει ήδη εκποιήσει κατά το παρελθόν τόσο ακίνητα, όσο και τη συμμετοχή της στην Trastor ΑΕΕΑΠ.

Dionic: Την πώληση του 50% των μετοχών της Skroutz και άλλων τριών περιουσιακών της στοιχείων δρομολογεί η εισηγμένη εταιρεία, προκειμένου να ρυθμίσει τον δανεισμό της με τη Eurobank.

Η ολοκλήρωση των ρευστοποιήσεων αναμένεται μέσα στο πρώτο φετινό δίμηνο ή τρίμηνο. Επίσης, μέσα και από μια ακόμη κίνηση που αναμένεται να ακολουθήσει, στόχος είναι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου να περιοριστεί μόλις στα οκτώ εκατ. ευρώ.

Ποιες ζητούν αναδιαρθρώσεις δανείων, μετά από πωλήσεις και βελτίωση EBITDA

Ιασώ: Η επικείμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης του 97,2% της Iaso General στη CVC Capital Partners πέραν της μείωσης του δανεισμού για τον όμιλο κατά περίπου 28 εκατ. ευρώ θα βάλει στο ταμείο του άλλα 19,4 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, αποδεσμεύεται από μια δραστηριότητα, η οποία απαιτεί επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Ο δανεισμός του ομίλου στις 30/6, μαζί με τις συμβάσεις leasing, ανερχόταν σε 158 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός σε 149 εκατ. ευρώ.

Με την απο-ενοποίηση της General, ο συνολικός δανεισμός θα μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα των 131 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός θα πέσει στα 100 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 35,6% στο α' εξάμηνο του 2017.

Οι παραπάνω εξελίξεις επιτρέπουν στην Ιασώ να επαναδιαπραγματευθεί από καλή θέση τον εναπομείναντα δανεισμό της, σε συνάρτηση με το επενδυτικό της πλάνο.

Θεραπευτήριο Υγεία: Η εισηγμένη αναδιάρθρωσε, εντός της περσινής χρονιάς, δανεισμό ύψους 86,6 εκατ. ευρώ, με παράταση κατά 5ετία της λήξης κοινού ομολογιακού δανείου, μείωση του spread στο 4% ετησίως και τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής ανεξόφλητου κεφαλαίου σε εξαμηνιαίες δόσεις.

Η πώληση non core business assets σε Ελλάδα (διαγνωστικά) και η ενδεχόμενη αποεπένδυσή της από δραστηριότητες του εξωτερικού μειώνουν τον δανεισμό, εξέλιξη που σε συνδυασμό με τη βελτίωση των EBITDA θα δώσει ευχέρεια στην εισηγμένη να συμμετέχει ενεργά στον επόμενο γύρο συγκέντρωσης του κλάδου, σε συνεργασία με επενδυτικά κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι η Apostolopoulos Ηοldings κατέθεσε προαιρετική δημόσια προσφορά για ποσοστό ως 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία, αποτιμώντας το στα 287,5 εκατ. ευρώ (σ.σ. αντιστοιχεί σε 8,2 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA της χρήσης 2017), με την αγορά να απορρίπτει, στην πράξη, την προσφορά, αποτιμώντας την εταιρεία σε υψηλότερα επίπεδα.

Ιατρικό Αθηνών: Η εταιρεία αναδιάρθρωσε τον δανεισμό της το 2017, με τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου, ανεξόφλητου υπολοίπου 131,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η παράταση λήξης κατά 3 χρόνια, το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 4% ετησίως, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο θα αποπληρωθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις. Η Ιατρικό συμφώνησε να παράσχει πρόσθετες εξασφαλίσεις επί κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της ίδιας και θυγατρικών της.

Η οικογένεια Αποστολόπουλου, που αποτελεί τον βασικό της μέτοχο, έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να παίξει ρόλο στη διενεργούμενη συγκέντρωση του κλάδου.

Οι πωλήσεις δανείων από τις τράπεζες

Euromedica: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση δανείων της επιχείρησης, ύψους περίπου 180 εκατ. ευρώ, από τις Alpha Bank, Eurobank και Εθνική στη Farallon Capital.

Μετά τη μεταβίβαση, η Farallon θα κατέχει δάνεια της Euromedica, ονομαστικής αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τον μεγαλύτερο πιστωτή της. Αποκτά, έτσι, ρυθμιστικό ρόλο για την επόμενη ημέρα της εισηγμένης.

Στις 30 Ιουνίου της φετινής χρονιάς, οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Euromedica ανέρχονταν σε 417 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων ήταν ληξιπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις προς τρίτους (πλην τραπεζών) ανέρχονταν σε 213 εκατ. ευρώ και οι απαιτήσεις της στα 81 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να εμφανίζει σημαντικά αρνητική καθαρή θέση, επί σειρά ετών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v