Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυτά είναι τα νέα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς

Τα νέου τύπου ειδοποιητήρια με τις τρέχουσες εισφορές του 2018 και την εκκαθάριση του 2017. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες στοιχείων, οι πιθανές εκπτώσεις και τα ποσά επιστροφής. Πώς και πότε θα καταβάλλονται οι δόσεις. Δείτε το έντυπο.

Αυτά είναι τα νέα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς

Από βδομάδα αναμένονται τελικά τα νέου τύπου ειδοποιητήρια «εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών» που θα εκδοθούν από τον ΕΦΚΑ για τους περίπου 1,1 εκατ. από τους συνολικά 1,4 εκατ. μη μισθωτούς ασφαλισμένους, καθώς οι υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ δεν κατάφεραν να περάσουν τον όγκο των στοιχείων που πήραν από την ΑΑΔΕ στο σύστημα... Ήδη το Ταμείο έχει λάβει απόφαση για καταβολή των τρεχουσών εισφορών Μαρτίου έως τις 18 Μαΐου.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει άλλωστε, με εγκύκλιο, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, όσοι εκ των ασφαλισμένων θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα, θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν την αναδρομική επιβάρυνση σε πέντε δόσεις μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου. Για όσους προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, το σχετικό ποσόν ή θα επιστραφεί εφάπαξ ή, αν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, θα μείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του.

Το Εuro2day.gr παρουσιάζει σήμερα τη μορφή του ειδοποιητηρίου εκκαθάρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

- Πίνακα συγκεντρωτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής.

- Επιμέρους πίνακες, στους οποίους αναλύονται οι συγκεντρωτικές εγγραφές.

- Πίνακα δοσολογίου με ποσά δόσεων και ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής.

- Μηνύματα προς τους ασφαλισμένους.

- Στοιχεία πληρωμής.

Ειδικότερα:

Πίνακας Συγκεντρωτικών Στοιχείων

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τα εξής ποσά:

- Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα: Εδώ θα αναγράφονται τα εισοδήματα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, όπως έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ.

- Εισφοροδοτηθέν Εισόδημα: Θα εμφανίζεται το εισόδημα επί του οποίου έγινε η εισφοροδότηση, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ασφάλισης (μήνες ασφάλισης x μηνιαία βάση).

- Εισφορές που αναλογούν: Θα περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό εισφορών που αναλογεί στο εισφοροδοτηθέν εισόδημα κατά τον χρόνο ασφάλισης.

- Μειώσεις/Εκπτώσεις: Θα εμφανίζεται το συνολικό ποσό εκπτώσεων ή μειώσεων που ισχύουν κατά τον χρόνο ασφάλισης.

- Καταβλητέες Εισφορές: Πρόκειται για το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο έτος εκκαθάρισης.

- Καταβληθείσες Εισφορές: Εδώ θα αναφέρεται το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση εισφορών. Σε αυτά μάλιστα θα συμπεριλαμβάνονται και τα Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων και λοιπών Πιστώσεων/Χρεώσεων.

- Ποσό προς επιστροφή: Θα εμφανίζεται το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου, στην περίπτωση που ο έλεγχος έδειξε ότι ο ασφαλισμένος το 2017 πλήρωσες μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στις εισφορές με βάση το εισόδημα του 2016.

- Υπόλοιπο Ασφαλιστικής Οφειλής: Θα εμφανίζεται το ποσό που πρέπει να καταβληθεί με δόσεις, εάν οι εισφορές που πληρώθηκαν ήταν λιγότερες από τις πραγματικές, με βάση το εισόδημα του 2016.

Όπως φαίνεται και από το ειδοποιητήριο, θα υπάρχουν και επιμέρους πίνακες που θα περιλαμβάνουν στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα, ανά κατηγορία, ως εξής:

- Καταβληθείσες Εισφορές

* Πληρωμές: Ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ) 
* Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων
* Πιστώσεις
* Χρεώσεις - Μειώσεις / Εκπτώσεις

Περιλαμβάνονται τα ποσά μειώσεων λόγω:

* Εισοδημάτων
* Μητρότητας
* Πολυετούς Ασφάλισης (για 40 έτη ισχύει έκπτωση 50%)

Πίνακας Δοσολογίου

Σε αυτόν θα απεικονίζονται τα ποσά δόσεων και οι ημερομηνίες εμπρόθεσμης πληρωμής. Συγκεκριμένα, θα απεικονίζονται:

* Α/Α: δόσεις

* Ποσό: Το ποσό κάθε δόσης

* Εμπρόθεσμη ημερομηνία πληρωμής: Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα καταβολής

* Προσαυξήσεις: Το σύνολο των προσαυξήσεων που αναλογεί σε εκπρόθεσμη καταβολή

* Πληρωτέο μέχρι (ημερομηνία): Το σύνολο του ποσού που πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα πληρωμής (ποσό δόσης + προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής).

Στοιχεία Πληρωμής

Στο πεδίο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα καταβολής του υπολοίπου της ασφαλιστικής οφειλής εφάπαξ ή τμηματικά, με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής των τρεχουσών εισφορών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v