Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Telecoms: Νέα «όπλα» για τους πελάτες από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών

Σε ισχύ από σήμερα το "δεύτερο κύμα" αλλαγών στις τηλεπικοινωνιών με βάση τον Κανονισμό Γενικών Αδειών που δημοσίευσε η ΕΕΤΤ τον Δεκέμβριο του 2017. Τι αλλάζει σε λογαριασμούς, συμβόλαια, χρεώσεις και καταγγελίες.

Telecoms: Νέα «όπλα» για τους πελάτες από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών

Περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ισχύ στους πελάτες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών προσπαθεί να επιβάλλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με το «δεύτερο κύμα» μέτρων, με βάση τον Κανονισμό Γενικών Αδειών που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017.

Από σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ νέα ρυθμίσεις για τις σχέσεις μεταξύ εταιρειών και καταναλωτών μεταξύ των οποίων προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους που υπογράφουν οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιών. Στην πρώτη σελίδα της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδρομητή δυνατότητες, όπως η άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Προβλέπεται, επίσης, μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης: Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο. Συγκεκριμένα, «σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων μονομερώς από τα πρόσωπα (παρόχους) που παρέχουν Δίκτυα ή/και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, είτε είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, εντός δύο (2) μηνών εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης ή τριών (3) μηνών εάν ακολουθείται διμηνιαίος από τη θέση τους σε ισχύ».

Στο εξής, ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.

Επιπλέον, επιβάλλεται αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή, το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προβλέπεται δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.

Παρέχεται, επίσης, μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης: Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).

Ο νέος κανονισμός απαγορεύει την επιβολή τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v