Καμπανάκι για τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου

Τι υποστηρίζει το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Δημήτρης Ζορμπάς. Η πορεία της κυκλοφοριακής κίνησης, τα ατυχήματα στους νέους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και οι συνεχιζόμενες μειώσεις τιμολογίων.

Καμπανάκι για τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πιθανόν να υποχρεωθούν να καταγράφουν ζημίες στον κλάδο του αυτοκινήτου από το 2019, αν δεν προχωρήσουν σε αυξήσεις των τιμολογίων τους.

Αυτό υποστήριξε ο Δημήτρης Ζορμπάς, διευθύνων σύμβουλος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων ότι:

• Από το 2012 έως και το 2017, η μέση υποχώρηση των τιμολογίων κυμαίνεται γύρω στο 47%.

• Το ψαλίδι των ασφαλίστρων (κόντρα σε αντιλήψεις που έχουν εκφραστεί από άλλους παράγοντες) συνεχίζεται και φέτος, προσεγγίζοντας μάλιστα το 10%. Προέρχεται από εταιρείες όλων σχεδόν των κατηγοριών (όχι μόνο μικρές ή μεγάλες, όχι μόνο από επιχειρήσεις ελεύθερης παροχής υπηρεσιών) και εκφράζεται κυρίως παραμετρικά με επιθετικές τιμολογήσεις σε επιμέρους τμήματα της αγοράς.

• Στη νέα υποχώρηση των τιμολογίων οφείλεται κυρίως και η παρατηρούμενη στασιμότητα της ασφαλιστικής παραγωγής στον κλάδο οχημάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από το 1,1 εκατ. ανασφάλιστα αυτοκίνητα-δίκυκλα του παρελθόντος, έχει ήδη καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών και απομένουν ανασφάλιστα μόλις γύρω στις 100 χιλιάδες οχήματα (μεγάλο το ποσοστό όσων βρίσκονται σε μάντρες). Δεν παρατηρήθηκε εμφατική κατεύθυνση των πρώην ανασφάλιστων οχημάτων προς τις ΕΠΥ (εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, με μερίδιο αγοράς γύρω στο 11%), αλλά κατανεμήθηκε στο σύνολο της αγοράς, περίπου ανάλογα με τα μερίδια κάθε εταιρείας.

• Φέτος, παρατηρείται αύξηση της κυκλοφοριακής κίνησης, εξέλιξη που επηρεάζει ανοδικά τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων και των ζημιών.

• Μπορεί μεν να έχει μειωθεί η συχνότητα των ατυχημάτων στους σύγχρονους εθνικούς άξονες, ωστόσο -λόγω και των αυξημένων ταχυτήτων που αναπτύσσονται πλέον από τους οδηγούς- έχει ανεβεί το μέσο ποσό καταβαλλόμενης αποζημίωσης.

• Η αύξηση των τιμολογίων θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από το 2016 (αντίθετα, από τότε έχει παρατηρηθεί πτώση γύρω στο 15%).

Το 2017 ο δείκτης ζημιών του κλάδου οχημάτων επί του τιμολογίου είχε διαμορφωθεί στο 66%, πλην όμως στο συγκεκριμένο ποσοστό θα πρέπει να προστεθούν και άλλες κατηγορίες δαπανών, όπως οι αμοιβές των δικτύων, η εισφορά 4,8% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, οι καταβαλλόμενες προμήθειες στους αντασφαλιστές και τα λοιπά λειτουργικά-διοικητικά έξοδα.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v