Δείτε εδώ την αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Γραφείο Προϋπολογισμού: Αυξημένο κατά 1,08 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Αυξημένα εμφανίζονται τα φορολογικά έσοδα κατά 516 εκατομμύρια και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 298 εκατομμύρια ευρώ, επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Μειωμένες κατά 709 εκατ. οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις Γενικής Κυβέρνησης.

Γραφείο Προϋπολογισμού: Αυξημένο κατά 1,08 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Αυξημένα είναι τα φορολογικά έσοδα και τα έσοδα του ΠΔΕ το πρώτο εννιάμηνο του έτους, ενώ μειωμένα καταγράφονται τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 1,089 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα.

Ειδικότερα ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 311 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αυξημένα εμφανίζονται τα φορολογικά έσοδα κατά 516 εκατομμύρια και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 298 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, κατά 1.037 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα».

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 582 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή οφείλεται στην αύξηση των Πρωτογενών δαπανών κατά 1.040 εκατομμύρια, στη μείωση των δαπανών για τόκους κατά 353 εκατομμύρια και στη μείωση των δαπανών ΠΔΕ κατά 105 εκατομμύρια
Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 157 εκατομμύρια και μειωμένες δαπάνες κατά 423 εκατομμύρια. Καταλήγοντας έτσι σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 213 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό εμφανίζονται αυξημένες κατά 94 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Βελτιωμένο κατά 244 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα που έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 582 εκατομμύρια και αυξημένες δαπάνες κατά 335 εκατομμύρια. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 509 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Ωστόσο στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 905 εκατομμύρια αλλά και οι δαπάνες έχουν ανέβει κατά 1.210 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματος τους κατά 306 εκατομμύρια σε ετήσια βάση.

Να σημειωθεί πως η αύξηση των εσόδων οφείλεται αφενός στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον Κρατικό προϋπολογισμό κατά 387 εκατομμύρια και αφετέρου στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 473 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Τέλος, η μεγαλύτερη μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 709 εκατομμύρια ευρώ το εννιάμηνο έναντι μικρότερης μείωσης κατά 442 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε ευνοϊκότερη επίπτωση κατά 267 εκατομμύρια στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2018.

Πίνακας 1 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος

 

Κατερίνα Κοκκαλιάρη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus