Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

ΟΔΔΗΧ: Στο 0,90% αυξήθηκε το επιτόκιο σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων

Το δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ με επιτόκιο 0,90%. Ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στις 1,33 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

ΟΔΔΗΧ: Στο 0,90% αυξήθηκε το επιτόκιο σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,90%, αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ στην ανακοίνωσή του.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.660 εκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,33 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου  2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου  2018, τις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus