Στη Βουλή τροποποίηση της σύμβασης για τον άξονα κεντρικής Ελλάδας

Με την έγκριση της σύμβασης, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ελέγχει πλέον το 100% της Κεντρική Οδός ΑΕ, αναμένεται να ξεκινήσει εντός των προσεχών μηνών τις εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα, μήκους περίπου 32,5 χιλιομέτρων.

Στη Βουλή τροποποίηση της σύμβασης για τον άξονα κεντρικής Ελλάδας

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής βρίσκεται από σήμερα η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του Αξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του νότιου τμήματος από την Ξυνιάδα μέχρι τη Λαμία.

Όπως είπε χθες ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, οι τροποποιήσεις αναμένεται να ψηφιστούν αύριο από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Σπίρτζης δήλωσε, επίσης, πως «έχουν ωριμάσει ήδη οι συνομιλίες για τη χρηματοδότηση του βόρειου τμήματος του Ε65 (από τα Τρίκαλα μέχρι την Εγνατία Οδό)».

Με την έγκριση της σύμβασης, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ελέγχει πλέον το 100% της Κεντρική Οδός ΑΕ, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του Αξονα Κεντρικής Ελλάδας, αναμένεται να ξεκινήσει εντός των προσεχών μηνών τις εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα, μήκους περίπου 32,5 χιλιομέτρων. Ετσι, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που ήδη λειτουργεί στον θεσσαλικό κάμπο, από τα Τρίκαλα μέχρι την Ξυνιάδα, μήκους περί τα 80 χιλιόμετρα, θα συνδεθεί με τον οδικό άξονα Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη (ΠΑΘΕ) στην περιοχή της Ανθήλης. Σε δεύτερο στάδιο προωθείται, όπως είπε και ο υπουργός Υποδομών, η κατασκευή του βόρειου τμήματος.

Το συνολικό κόστος του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα, που περιλαμβάνει τη σήραγγα Οθρυος, μήκους τριών χιλιομέτρων, εκτιμάται στα 310 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ του δημοσίου και του παραχωρησιούχου προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) «Οι χρηματορροές του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α' (σ.σ. Λαμία - Ξυνιάδα), είτε αφορούν στη δαπάνη κατασκευής είτε στα έσοδα, είτε τέλος στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, είναι απολύτως διακριτές από τις χρηματοροές του ήδη κατασκευασμένου και σε λειτουργία «μεσαίου τμήματος» (Ξυνιάδα - Τρίκαλα) και παρακολουθούνται με απολύτως διακριτές λογιστικές καταγραφές, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυνατότητα διεπιδότησης (cross-subsidisation).

β) Ως προς το Αναβαλλόμενο Τμήμα Α', καταργείται οποιαδήποτε οικονομική στήριξη του Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο σε σχέση με τη λειτουργία του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α' (...) καθώς και η οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση του Δημοσίου να υποστηρίξει εκ του Προϋπολογισμού τη δαπάνη λειτουργίας - συντήρησης του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α', ακόμα και στην περίπτωση που τα έσοδα του συγκεκριμένου Τμήματος δεν επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών αυτού.

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα έσοδα του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α' υπερβαίνουν τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησής του, η διαφορά, ανά κυλιόμενη πενταετή περίοδο, καταβάλλεται στο Δημόσιο άνευ ετέρου, μη δυναμένου του Παραχωρησιούχου να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτά προκειμένου να επιτύχει την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων που έχει επενδύσει για την κατασκευή του μεσαίου τμήματος. Αντίθετα σε περίπτωση που τα έσοδα του Τμήματος δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών αυτών, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων πόρων το έλλειμμα, χωρίς ομοίως να δικαιούται να χρησιμοποιήσει προς τού¬το οποιαδήποτε χρηματορροή προερχόμενη από το μεσαίο τμήμα.

δ) Δημιουργείται ιδιαίτερος Λογαριασμός Εσόδων του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α' , επί του οποίου δεν έχουν δικαίωμα ενεχύρου οι Δανειστές του Έργου.

ε) Δημιουργείται η υποχρέωση του Παραχωρησιούχου να καταρτίσει ξεχωριστό Χρηματοοικονομικό Μοντέλο προς το σκοπό της ευκρινέστερης χρηματοοικονομικής παρακολούθησης του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α' εκ μέρους του Δημοσίου.

στ) Προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των κατασκευών του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α' , που συμπληρώνεται με κρατήσεις επί του τιμήματος των κατασκευών του Τμήματος αυτού και η αύξηση του ποσού της εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας - Συντήρησης του Έργου μετά τη θέση του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α' σε λειτουργία.

ζ) Επιβάλλεται ιδιαίτερη ποινική ρήτρα σε βάρος του Παραχωρησιούχου για την υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α'» .

Φώτης Κόλλιας fotisk2@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v