Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκθεση ΕΕ: Υπαίτια η ΔΕΗ για την αποτυχία πώλησης των λιγνιτικών

Η ΔΕΗ δεν διευκόλυνε τους επενδυτές να υποβάλουν θετικές προσφορές, υποστηρίζει. Αρχές Μαρτίου η νέα πρόταση των ελληνικών αρχών για τον διαγωνισμό. Ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη οικονομική κατάσταση της δημόσιας εταιρείας.

Εκθεση ΕΕ: Υπαίτια η ΔΕΗ για την αποτυχία πώλησης των λιγνιτικών

Ευθύνες στη ΔΕΗ επιρρίπτει εμμέσως πλην σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αποτυχία πώλησης της Μελίτης και της Μεγαλόπολης παρά τις τέσσερις παρατάσεις που δόθηκαν στον διαγωνισμό.

Αυτό αναδεικνύεται από τη δεύτερη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στο σκέλος της ενέργειας, που έκανε η Κομισιόν, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνεται πως οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

«Σημειώνεται ότι έγιναν πολλές προσπάθειες από τους επενδυτές να υποβάλουν θετικές προσφορές, οι οποίες θα ήταν αποδεκτές από τη ΔΕH. Έγιναν επίσης προσπάθειες για την εξεύρεση τρόπων μείωσης του μεταβλητού κόστους», περιγράφουν οι συντάκτες της έκθεσης και φέρνουν συγκεκριμένα παραδείγματα από την πλευρά της κυβέρνησης: «Αυτοί οι τρόποι περιλάμβαναν π.χ. την κατάργηση της προσαυξήσεως του προμηθευτή και του τέλους λιγνίτη και, πιο πρόσφατα, την επέκταση του SPA ώστε να συμπεριληφθούν οι όροι ενός συστήματος εθελοντικής συνταξιοδότησης (πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου)». Και καταλήγει η Κομισιόν:

«Παρά τις σημαντικές διαπραγματεύσεις, η ΔEΗ δεν ακολούθησε τις κυριότερες προτάσεις που διατύπωσαν οι δυνητικοί επενδυτές για να διευκολύνουν την αποτίμηση των εγκαταστάσεων και να επιτρέψουν για θετικές προσφορές. Ταυτόχρονα, οι προτάσεις και τα μέτρα της ΔEH, και ειδικότερα το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ήρθαν αργά στη διαδικασία», προσθέτει.

Τον Μάρτιο η πρόταση των ελληνικών αρχών

Η Κομισιόν σημειώνει ακόμη: «Συζητούνται τώρα εναλλακτικοί τρόποι για την ολοκλήρωσή της μεταξύ των ελληνικών αρχών, της ΔEΗ και της Επιτροπής, προκειμένου να βρεθεί ένα αποδεκτό μέσο αντιμετώπισης της αντιμονοπωλιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι ελληνικές αρχές υπέγραψαν την πρόθεσή τους να υποβάλουν νέα πρόταση έως τις αρχές Μαρτίου του 2019». Η Κομισιόν συστήνει: «Η Επιτροπή καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι η νέα αυτή πρόταση είναι επαρκώς λεπτομερής, ώστε να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση μιας τεκμηριωμένης αξιολόγησης για το κατά πόσον έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση των αντιμονοπωλιακών διορθωτικών μέτρων και της ειδικής δέσμευσης που τέθηκε κατά το τέλος του 2018».

Ανησυχία για τη ΔEΗ

Τις μεγάλες ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη οικονομική κατάσταση της δημόσιας εταιρείας εκφράζει η Κομισιόν στην έκθεσή της: «Ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί στις ενεργειακές μεταρρυθμίσεις είναι τα συνεχιζόμενα οικονομικά προβλήματα της ΔEΗ και οι σχετικές επιπτώσεις που αυτή έχει σε διάφορα μέρη της αγοράς».

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι «η είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών πελατών στη ΔΕH αυξήθηκε: οι μηνιαίες συναλλαγές, οι ηλεκτρονικές χρεώσεις και οι εντολές αποσύνδεσης για πελάτες που αλλάζουν προμηθευτές αποτελούν νέα βήματα που λαμβάνονται σήμερα για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής».

Κάνει μνεία στην αναβάθμιση της ΔEH από τον οίκο Standard & Poor's, αλλά και την απορρόφηση της ΔΕH Ανανεώσιμες.

Και υπογραμμίζει η Ευρ. Επιτροπή: «Παρά τα θετικά αυτά βήματα, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη οικονομική κατάσταση της ΔΕH, ιδίως όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων σε περιβαλλοντικές βελτιώσεις και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v