Οι προτάσεις των ιδιωτών προμηθευτών ρεύματος για την καθολική υπηρεσία

Αντίθετες οι ανεξάρτητες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας με την εναλλαγή του ρόλου του προμηθευτή της καθολικής υπηρεσίας μεταξύ των τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Δεν αντιμετωπίζονται οι στρεβλώσεις, υποστηρίζει ο ΕΣΑΗ. Κίνδυνος οικονομικής καταστροφής για τους ιδιώτες.

Οι προτάσεις των ιδιωτών προμηθευτών ρεύματος για την καθολική υπηρεσία

Ως καταφύγιο συστηματικών κακοπληρωτών λειτουργεί η καθολική υπηρεσία, σύμφωνα με τους ανεξάρτητους προμηθευτές ρεύματος, οι οποίοι ζητούν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και να επιτελέσει τον πραγματικό της ρόλο.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), που εκπροσωπεί τις μεγάλες καθετοποιημένες επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας, συμμετέχοντας στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την απελευθέρωση των αγορών και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, εξέφρασε ρητά την αντίθεσή του στην πρόβλεψη του άρθρου 13, σύμφωνα με το οποίο θα εναλλάσσονται εκ περιτροπής οι τρεις προμηθευτές με το μεγαλύτερο μερίδιο στον ρόλο του προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας.

Όπως είχε αναδείξει το Euro2day.gr, με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με το καταφύγιο των στρατηγικών κακοπληρωτών στη συγκεκριμένη αγορά.

Όπως εξηγεί ο ΕΣΑΗ στα σχόλιά του στη διαβούλευση, «ο στόχος των προτεινόμενων αλλαγών πρέπει να είναι η διόρθωση στρεβλώσεων που απορρέουν τόσο από το υπάρχον πλαίσιο όσο και από τον πρακτικό τρόπο εφαρμογής του πλαισίου από τον Διαχειριστή Δικτύου που τυγχάνει και θυγατρική της δεσπόζουσας επιχείρησης, και όχι απλά να μεταφέρει το πρόβλημα στους κατά πολύ μικρότερους ανταγωνιστές της».

Μάλιστα οι ανεξάρτητες εταιρίες ρεύματος επικαλούνται και την κοινοτική οδηγία: «Άλλωστε ο εθνικός νομοθέτης, ενσωματώνοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72, διατυπώνει σαφώς ότι "Οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες… και να μην εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό" [Άρθρο 55 παρ. 2 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.08.2011]».

Και όπως σημειώνει ο ΕΣΑΗ: «Έτσι θα καταστεί η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας ελκυστική προς όλους τους Συμμετέχοντες -όπως άλλωστε αποδεικνύει και η ευρωπαϊκή εμπειρία- και θα σταματήσει αυτή να λειτουργεί ως καταφύγιο συστηματικών κακοπληρωτών».

Οικονομική καταστροφή

Οι ιδιώτες προμηθευτές κρούουν επίσης τον κώδωνα του κινδύνου ως προς την οικονομική τους βιωσιμότητα, στην περίπτωση που αναλάβουν υποχρεωτικά, έστω και εκ περιτροπής, τον ρόλο του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας: «Στην ελληνική αγορά υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην πελατειακή βάση μεταξύ της ΔΕH και των εναλλακτικών προμηθευτών. Η ΔEH δηλαδή εκπροσωπεί 6,5 με 7 εκατομμύρια πελάτες, ενώ οι μεγαλύτεροι εναλλακτικοί προμηθευτές 150 με 200.000 ο καθένας. Σε περίπτωση, λοιπόν», συνεχίζει ο ΕΣΑΗ, «που υλοποιηθεί η εν λόγω διάταξη, κάποιοι εναλλακτικοί προμηθευτές θα έπρεπε να διαχειριστούν εν μία νυκτί πελατολόγιο αυξημένο κατά 100% σε σχέση με το σημερινό τους χαρτοφυλάκιο, πράγμα ανέφικτο άσχετα με τις οδυνηρές οικονομικές επιπτώσεις».

Και τονίζει ο Σύνδεσμος: Επιπλέον, όπως σήμερα λειτουργεί η Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ), εμφανίζει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό επισφαλειών μεταξύ των περίπου 150 χιλιάδων πελατών που εκπροσωπούνται από αυτήν, από λανθασμένη αντίληψη και χρήση της Καθολικής Υπηρεσίας από τη δεσπόζουσα επιχείρηση και από αδράνεια ή αδυναμία του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτά τα δύο δεδομένα συνεπάγονται τη μετά βεβαιότητας οικονομική καταστροφή οιουδήποτε Εναλλακτικού Προμηθευτή που θα οριζόταν ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας».

Κατά τους ιδιώτες προμηθευτές, σε ένα τέτοιο αρνητικό σενάριο, η αγορά ηλεκτρισμού θα έκλεινε ξανά.

Τα μέτρα

Ο ΕΣΑΗ στη διαβούλευσή του προτείνει τα εξής προκειμένου να διορθωθούν οι στρεβλώσεις:

• Στην Καθολική Υπηρεσία δεν θα επιτρέπεται να μεταπίπτουν αυτόματα οι πελάτες για τους οποίους έχει υποβληθεί στον Διαχειριστή Δικτύου εντολή απενεργοποίησης της παροχής εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη τήρησης από πλευράς του πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

• Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας θα πρέπει να διατηρεί το αυτονόητο δικαίωμα άρνησης εκπροσώπησης πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι Προμηθευτές.

• Σε περίπτωση που η πολιτεία επιλέξει την αυτόματη μετάπτωση ευάλωτων πελατών στην Καθολική Υπηρεσία, θα πρέπει παράλληλα να μεριμνήσει και για την κάλυψη ενδεχόμενων οφειλών προς τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας.

• Πρέπει να υπάρξει ρητή θεσμοθέτηση, στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, του χρονικού διαστήματος των 10 ημερών μεταξύ της τελικής ειδοποίησης και της αποκοπής της παροχής.

• Ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες πρέπει να τροποποιηθεί και το χρονικό διάστημα μεταξύ πρώτης (1ης) ειδοποίησης και αποκοπής για τους πελάτες που είναι στην Καθολική Υπηρεσία να οριστεί στις είκοσι (20) ημέρες. Πλέον ειδικά, απαιτείται προς τούτο αναδιατύπωση του Άρθρου 44 του Κώδικα Προμήθειας.

• Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την αγορά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΡΑΕ σχετικά με την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας και αποφασιστεί να μην παρέχεται από τον Προμηθευτή με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία Πελατών, τότε ο ΕΣΑΗ προτείνει ως τελευταίο και μεταβατικό μέτρο τον επιμερισμό των πελατών της Καθολικής Υπηρεσίας σε όλους τους Προμηθευτές κατά αναλογία των μετρητών που εκπροσωπεί έκαστος.

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v