Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς λύνει το ΥΠΟΙΚ τον γόρδιο δεσμό των χρεών στην αγορά

Τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δημόσιων φορέων προς ιδιώτες, αλλά δεν βάζει άμεσα... ζεστό χρήμα στις τσέπες των τελευταίων. Ποιος είναι ο ρόλος του ΤΠΔ.

Πώς λύνει το ΥΠΟΙΚ τον γόρδιο δεσμό των χρεών στην αγορά

Άμεση και δραστική μείωση του όγκου των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών, «δείχνοντας» τα λεφτά στους πιστωτές του και προκαλώντας τους να τα πάρουν το συντομότερο δυνατό.

Η λύση περιγράφεται σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή, μέσω της οποίας αναμένεται ότι θα μειωθεί δραστικά, τουλάχιστον στα χαρτιά, ο όγκος των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου. Αν τελικά θα «πέσει» στην οικονομία ζεστό κρατικό χρήμα εξαρτάται από το εάν οι ιδιώτες στους οποίους το δημόσιο έχει ληξιπρόθεσμα χρέη εξασφαλίσουν εντός πενταετίας φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας, φορείς της γενικής κυβέρνησης οι οποίοι χρωστούν λεφτά σε ιδιώτες θα κάνουν δημόσια κατάθεση, υπό μορφή γραμματίου παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για να εισπράξουν τα λεφτά τους οι ιδιώτες θα πρέπει προσκομίσουν ασφαλιστική ή/και φορολογική ενημερότητα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου θα έχουν «μειωθεί».

Το πρόβλημα ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου οι οποίες δεν μπορούν να εξοφληθούν εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ιδιώτες δεν έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα αφορά σε μεγάλο μέρος από τα περίπου 2,5 δισ. ευρώ τα οποία συνεχίζουν να χρωστούν φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την τροπολογία η οποία κατατέθηκε χθες στη Βουλή, «κατά τα τελευταία έτη, παρατηρείται το φαινόμενο αύξησης των περιπτώσεων, κατά τις οποίες οι φορείς γενικής κυβέρνησης δεν δύνανται να εξοφλήσουν τις οφειλές τους απέναντι στους ιδιώτες πιστωτές τους, κυρίως επειδή αυτοί δεν προσκομίζουν στις αρμόδιες για την εντολή προς εξόφληση υπηρεσίες, αποδεικτικό φορολογικής ή και ασφαλιστικής ενημερότητας για διάφορους λόγους, με συνέπεια να παρατείνεται η ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ των φορέων γενικής κυβέρνησης και των ιδιωτών, με περαιτέρω αρνητικές δημοσιονομικές συνέπειες (αύξηση-σώρρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών)».

«… Στο πλαίσιο λοιπόν», συνεχίζει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «αντιμετώπισης των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές που συνεπάγεται την αύξηση των ληξιπρόθεσμων και την αδικαιολόγητη επιβάρυνση των προϋπολογισμών των επομένων ετών, παρίσταται επιτακτική η ανάγκη θέσπισης της δυνατότητας δημόσιας κατάθεσης του προϊόντος των τίτλων πληρωμής με σύσταση παρακαταθήκης για την εξόφληση οφειλών των φορέων γενικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες-πιστωτές αυτών».

Η λύση στον γόρδιο δεσμό

Με τις διατάξεις της τροπολογίας, επιτρέπεται η εξόφληση τίτλου πληρωμής που εκδίδεται για την πληρωμή δαπανών φορέων γενικής κυβέρνησης με δημόσια κατάθεση του οφειλόμενου ποσού στις περιπτώσεις διαπίστωσης έλλειψης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου.

Η δημόσια κατάθεση, στις περιπτώσεις αυτές, διενεργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σύσταση γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του δικαιούχου. Η αρμόδια για την έκδοση του σχετικού τίτλου πληρωμής υπηρεσία γνωστοποιεί την παρακατάθεση του οφειλόμενου ποσού στον δικαιούχο, ο οποίος βαρύνεται με την προβλεπόμενη αμοιβή του Ταμείου και υποχρεούται να προσκομίσει στο Ταμείο το απαιτούμενο αποδεικτικό φορολογικής ή/ και ασφαλιστικής ενημερότητάς του.

Με τη δημόσια κατάθεση επέρχεται απόσβεση της υφιστάμενης ενοχής του φορέα γενικής κυβέρνησης έναντι του δικαιούχου και δεν παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης αυτής, με την επιφύλαξη των οριζόμενων παρακάτω.

«Εφόσον εντός πενταετίας από τη σύσταση της παρακαταθήκης, δεν διενεργηθεί είσπραξη του ποσού, ούτε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά περίπτωση, η χρηματική απαίτηση από την παρακαταθήκη παραγράφεται υπέρ του καταθέτη φορέα και το σχετικό ποσό, μετά την αφαίρεση της αμοιβής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επιστρέφεται σε αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τυχόν αξιώσεις του δικαιούχου εγείρονται εφεξής κατά του φορέα»…

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v