Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η σύμβαση ΟΑΣΑ - ΚΤΕΛ για τα δρομολόγια στην Αθήνα

Μπόνους στα ΚΤΕΛ όταν πωλούν εισιτήρια εντός των λεωφορείων σε ξεχασιάρηδες ή λαθρεπιβάτες. Τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να εγκαταστήσουν λογισμικό και εξοπλισμό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα λεωφορεία.

Η σύμβαση ΟΑΣΑ - ΚΤΕΛ για τα δρομολόγια στην Αθήνα

Τη διετή σύμβαση, συνολικού κόστους 54.536.000 ευρώ, με τα ΚΤΕΛ Αττικής για τη δρομολόγηση 200 λεωφορείων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας ανέβασε χθες στη Διαύγεια η διοίκηση του ΟΑΣΑ. Στη Διαύγεια ανέβηκε αρχικά μόνο ένα τμήμα της σύμβασης και όχι τα παραρτήματα στα οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι της συνεργασίας, όπως η αμοιβή ανά χιλιόμετρο. Τελικά αργά χθες το βράδυ αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πλήρης σύμβαση με τα παραρτήματα.

Η σύμβαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, και μπόνους στα ΚΤΕΛ όταν πωλούν εισιτήρια εντός των λεωφορείων σε ξεχασιάρηδες ή λαθρεπιβάτες. Προβλέπεται συγκεκριμένα πως «ως κίνητρο για την διασφάλιση της καταβολής κομίστρου από το επιβατικό κοινό, καθώς και για την αποφυγή του ηθικού κινδύνου της λεγόμενης «εισιτηριοδιαφυγής», οι συμβαλλόμενοι θεωρούν ως εύλογο και δίκαιο μέτρο» την καταβολή μπόνους 4% επί των εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων, είτε απ’ τους οδηγούς εντός των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. είτε από άλλο προσωπικό των ΚΤΕΛ Α.Ε. (εκδότες εισιτηρίων κ.λπ.).

Προβλέπεται πως τα ΚΤΕΛ Αττικής και οι υπομισθώτριες ΚΤΕΛ Α.Ε. Κορινθίας, Εύβοιας και Επαρχίας Θηβών, υποχρεούνται στην ταξινόμηση και κυκλοφορία 200 αστικού τύπου λεωφορείων, εκ των οποίων 164 κανονικά (12 μέτρων), 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων).

Με βάση τη σύμβαση, τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται στη δρομολόγηση 34 λεωφορείων σε διάστημα δέκα ημερών μετά την υπογραφή της (κάτι που έχει γίνει αφού η σύμβαση υπεγράφη στις αρχές Οκτωβρίου) και το σύνολο των 200 οχημάτων έως και τις 30 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η υποχρέωση αυτή δεν εκπληρωθεί, η ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και οι υπομισθώτριες αυτής ΚΤΕΛ Α.Ε. υποχρεούνται από κοινού και εις ολόκληρον σε αποζημίωση του ΟΑΣΑ για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Ο ΟΑΣΑ παρακρατεί ποσοστό 2% από κάθε σχετική πληρωμή/τιμολόγηση επί της μηνιαίας αναλογούσας αποζημίωσης ενώ τα ΚΤΕΛ προσλαμβάνουν ειδικό ελεγκτή, με αμοιβή 0,006€ ανά εκτελεσμένο οχηματοχιλιόμετρο, για την παρακολούθηση του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου, ώστε να διαπιστώνει αν τηρείται η σύμβαση.

Τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να εγκαταστήσουν λογισμικό και εξοπλισμό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα λεωφορεία που θα δρομολογήσουν καθώς και σύστημα τηλεματικής που θα είναι συμβατά με τα αντίστοιχα της Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ).

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v