Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΟΒΕ: Σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Καταγράφεται υποχώρηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 14,6% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οριακή μείωση 3,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-5,3%).

ΙΟΒΕ: Σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Ήπια βελτίωση Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Οκτώβριο αλλά αισθητή υποχώρηση καταναλωτικής
εμπιστοσύνης καταγράφει το οικονομικό δελτίο του ΙΟΒΕ

Στην ανάλυση καταγράφεται σημαντική βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία (95,4 μονάδες από 86,4 τον Σεπτέμβριο)

Παράλληλα, καταγράφεται υποχώρηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 14,6% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οριακή μείωση 3,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-5,3%).

Το ΙΟΒΕ κάνει λόγο για εξασθένιση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τον Αύγουστο (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) κατά 5,3% (yo-y) και συρρίκνωση εμπορικού ελλείμματος στα €1,6 δισεκ. από €2,2 δισεκ. ένα χρόνο πριν.

Οσον αφορά στη νέα δομή της αγοράς ρεύματος, το Υπόδειγμα Στόχος (Target model), δηλαδή του ενιαίου μοντέλου χονδρεμπορικής αγοράς που εφαρμόζεται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βάση για ανάπτυξη και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, και ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ, τονίζει το ΙΟΒΕ. 

Το Target model στηρίζεται στην ανάπτυξη 4 Αγορών: Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας, Εξισορρόπησης και Προθεσμιακής, καθώς και στη διασύνδεση των αγορών αυτών (Market Coupling) σε περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο

Το Target model στοχεύει στην αποτελεσματική διαμόρφωση τιμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τη βέλτιστη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με ενιαίους κανονισμούς και δυνατότητα προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v