Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα κατασκευαστεί η «Πολιτεία Καινοτομίας» στην Αθήνα

Έως τις 15 Μαρτίου η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ποιοι θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Καινοτομίας. Στα 75 εκατ. ευρώ το υπολογιζόμενο κόστος της επένδυσης. Ανοικτό το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πώς θα κατασκευαστεί η «Πολιτεία Καινοτομίας» στην Αθήνα

Στον «αέρα» είναι ο διαγωνισμός για την κατασκευή και τη λειτουργία της «Πολιτείας Καινοτομίας» στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Πειραιώς, στον χώρο των παλαιών αποθηκών της ΧΡΩΠΕΙ, επί έκτασης σχεδόν 18 στρεμμάτων.

Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έως τις 15 Μαρτίου 2021 και ο διεθνής διαγωνισμός θα γίνει με τη διαδικασία του «ανταγωνιστικού διαλόγου».

Σκοπός του έργου που θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα.

Ειδικότερα, το Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς μέσω ενός δυναμικού και καινοτόμου συνδυασμού πολιτικών, ποιοτικού χώρου και κατάλληλα διαμορφωμένων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σκοπεύει:

  • Στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού Νεοφυών Επιχειρήσεων, Τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων Καινοτομίας.
  • Στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών.
  • Στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων.
  • Στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της Καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας.
  • Στη δημιουργία χώρων για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για την Καινοτομία, καθώς και στην προσφορά υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας.
  • Στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης, της δημιουργίας Τεχνοβλαστών και της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των Τεχνοβλαστών, σε φορείς και εργαλεία χρηματοδότησης.
  • Στον σχεδιασμό και στην προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της Καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς.
  • Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και Καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου.
  • Στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP) που συγκεντρώνουν χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των εταιρειών που φιλοξενούνται.

Το ακριβές ύψος της επένδυσης δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, ωστόσο σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για θέματα έρευνας και τεχνολογίας Χρ. Δήμα, θα ανέλθει στα περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να φιλοξενηθούν εντός του Κέντρου Καινοτομίας τμήματα έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, startup, ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα, προκαλώντας συνέργειες Καινοτομίας αλλά και να καταστεί η φυσική έδρα της Καινοτομίας στην Ελλάδα αλλά και σημείο αναφοράς για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τη δημιουργία, νέων ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης που υλοποιείται ως Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας, ενώ παράλληλα, θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Η σύμβαση παραχώρησης ορίζεται στα 30 έτη με πρόβλεψη επέκτασης για άλλα 15 έτη.

Τι θα κατασκευαστεί

Το ενδεικτικό κτιριολογικό πρόγραμμα της πρότασης, προβλέπει 38.304,55 τ.μ. καθαρής επιφάνειας χώρων, από τη συνολικά επιτρεπόμενη (41.087,53 τ.μ.) και περιλαμβάνει την κατασκευή:

Πολιτιστικός Χώρος 1.554,76 τ.μ., Χώροι Γραφείων 24.400,71 τ.μ., Lobby 1.278,83 τ.μ. Booths 123,70 τ.μ., Βιβλιοθήκη 1.298,91 τ.μ., Χώροι Εκπαίδευσης 2.001,16 τ.μ., Αίθρια 1.031,71 τ.μ., Γυμναστήριο 1.152,49 τ.μ., Εργαστήρια 425,09 τ.μ., Συνεδριακό Κέντρο 1.394,31 τ.μ., Χώροι Διοίκησης 800,19 τ.μ., Χώροι Εστίασης 2.842,69 τ.μ.

Επίσης, προβλέπεται και η κατασκευή δύο υπόγειων πάρκινγκ αυτοκινήτων με 300 θέσεις το καθένα.

Η χρηματοδότηση

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει αποκλειστικά με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια του υποψηφίου. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού αναμένεται να είναι σε θέση να εξασφαλίσει σημαντικό ποσό ιδίων κεφαλαίων, καθώς και τις απαιτούμενες πηγές δανειακών κεφαλαίων.

Η απόδοση των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων αναμένεται να μην είναι υψηλότερη από τα κρατούντα στην αγορά επίπεδα, λαμβανομένων υπόψη και των κινδύνων του έργου.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δηλαδή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας δεν θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του έργου, ωστόσο ενδέχεται μέρος του έργου να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας μέσω εξασφάλισης δανείου στον ΙΦΣ ή και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με πρωτοβουλία, ευθύνη και μέριμνα του ΙΦΣ.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v