Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βουτιά 12,3% στον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 11%.

Βουτιά 12,3% στον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 12,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020, αύξηση 8,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), τον Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 11,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020 αύξηση 7,5%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020 παρουσίασε μείωση 2,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση 3%.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v