Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ασφαλιστικές εταιρείες: Στα ύψη τα κέρδη και οι εποπτικοί δείκτες

Η εικόνα που προκύπτει από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών. Θετικές προοπτικές για τη φετινή παραγωγή. Από ποιους παράγοντες θα επηρεαστεί το ύψος της κερδοφορίας.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Στα ύψη τα κέρδη και οι εποπτικοί δείκτες

Η υψηλή κερδοφορία καθώς και η διατήρηση -ή και περαιτέρω ενίσχυση- των υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των περυσινών επιδόσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα δημοσιεύσεις των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 2020 ήταν χρονιά που επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία (μείωση ασφαλιστικής παραγωγής κατά 3,7%), από τον μεγαλύτερο αριθμό φυσικών καταστροφών, αλλά και από την ουσιαστικά πλήρη υποκατάσταση των επενδυτικών προϊόντων εγγυημένης απόδοσης από τα unit linked συμβόλαια στον κλάδο ζωής.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας περιόρισαν την κυκλοφοριακή κίνηση και τα τροχαία ατυχήματα, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα αποτελέσματα του κλάδου αυτοκινήτου σε όσες εταιρείες δεν προχώρησαν σε μειώσεις τιμολογίων.

Οι αποδοτικότητες ιδίων κεφαλαίων είναι σαφώς ικανοποιητικές για την πλειονότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ οι εποπτικοί δείκτες των εταιρειών είναι πολύ υψηλοί και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές εταιρείες (π.χ. Eurolife, Ευρωπαϊκή Πίστη) προχωρούν τα τελευταία χρόνια σε διανομές μερισμάτων, παρά την «ευαισθητοποίηση» που δείχνει η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή εξαιτίας του περιβάλλοντος των αρνητικών επιτοκίων.

Η Εθνική Ασφαλιστική είδε την παραγωγή της να μειώνεται από τα 740 στα 669 εκατ. ευρώ, λόγω της υποχώρησης που παρατηρήθηκε στα προϊόντα εφάπαξ ασφαλίστρου, ωστόσο σε επίπεδο ομίλου αύξησε την κερδοφορία της από τα 82,3 στα 87,9 εκατ. ευρώ.

Η Eurolife σημείωσε μείωση παραγωγής κατά 11% (στα 448,6 εκατ. ευρώ), οφειλόμενη κυρίως στο bancassurance και ειδικότερα στην πολιτική της να υποκαταστήσει τα προϊόντα εγγυημένης απόδοσης με unit linked περιοδικών καταβολών. Ωστόσο, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει δραστικά τη λειτουργική της κερδοφορία και σε συνδυασμό με τα υψηλά επενδυτικά της αποτελέσματα να σημειώσει προ φόρων κέρδη στα 151,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με το 2019.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε το 2020 ιστορικό ρεκόρ παραγωγής και κερδοφορίας, ανεβάζοντας το ύψος της παραγωγής της κατά 5,1% (στα 236,8 εκατ. ευρώ) και των προ φόρων αποτελεσμάτων της κατά 10,6% (στα 24,8 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία σημείωσε κέρδη σε όλες τις κατηγορίες ασφαλίστρων, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,24 ευρώ πέρυσι.

Η Allianz Hellas είδε το 2020 την παραγωγή της να μειώνεται κατά 1,1% (λιγότερο από τον μέσο όρο της αγοράς) στα 155 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή κερδοφορία της αυξήθηκε κατά 113,5% (από τα 3,7 στα 7,9 εκατ. ευρώ).

Η NP Insurance σημείωσε για μια ακόμη χρονιά υψηλή προ φόρων κερδοφορία (8,6 εκατ. ευρώ), ανεβάζοντας παράλληλα την παραγωγή της κατά 5% (στα 38 εκατ. ευρώ) και επιτυγχάνοντας εποπτικό δείκτη στο 289%.

Η εισηγμένη στο ΧΑ Interlife από την πλευρά της δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τις λογιστικές της καταστάσεις, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις, η περυσινή της παραγωγή κυμάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη του 2019.

Οι προοπτικές

Οι προοπτικές για φέτος είναι ανοδικές σε ό,τι αφορά το ύψος της παραγωγής ιδίως κατά το δεύτερο εξάμηνο, ενώ το πρώτο δίμηνο ξεκίνησε με +6,8%, με έμφαση στα unit linked προϊόντα του κλάδου ζωής.

Η κερδοφορία των εταιρειών πάντως θα επηρεαστεί σημαντικά από την πορεία των επενδυτικών τους εσόδων, με τα περιθώρια νέας ανόδου των ομολογιακών αγορών να είναι σαφώς περιορισμένα και τα επιτόκια να είναι από οριακά θετικά έως αρνητικά. Άλλος παράγοντας που θα επηρεάσει την κερδοφορία είναι οι εξελίξεις στον κλάδο οχημάτων και ιδιαίτερα από το κατά πόσο θα επιδεινωθεί το ποσοστό των ζημιών επί της παραγωγής, μετά την αναμενόμενη άρση των περιοριστικών μέτρων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v