Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίσπευση στους πλειστηριασμούς φέρνει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Οι πιλοτικές δίκες στον Άρειο Πάγο για μείζονα ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος και η αυτόματη μείωση στην τιμή πρώτης προσφοράς των πλειστηριασμών, μετά από δύο άγονες απόπειρες.

Επίσπευση στους πλειστηριασμούς φέρνει ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος επικαιροποιείται, ώστε να προσαρμοστεί στις αλλαγές σε πτωχευτικό και προ-πτωχευτικό πλαίσιο, αλλά και στις νέες ηλεκτρονικές δράσεις που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Ταχεία Πιλοτική Δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» καθιερώνει την πρότυπη ή πιλοτική δίκη στον Άρειο Πάγο για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, προκειμένου να επιταχυνθεί η απονομή της Δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. Με την πιλοτική δίκη επιλύονται ζητήματα που εξαιτίας της φύσης τους προκαλούν σημαντικό αριθμό δικών ενώπιον των δικαστηρίων, με δυσμενείς συνέπειες στους πολίτες.

Θεσπίζονται, επίσης, σε μόνιμη βάση ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας, όπως η δυνατότητα κοινής δήλωσης παράστασης σε υποθέσεις που η προφορική διαδικασία είναι υποχρεωτική, η δυνατότητα λήψης ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο και ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων από το δικαστήριο σε περίπτωση ματαίωσης των υποθέσεων αυτών για λόγους ανωτέρας βίας.

Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος των ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και δαπάνη υπέρ των πολιτών και του κράτους.

Στο παραπάνω πλαίσιο υιοθετείται ένα πάγιο αίτημα μέρους της αγοράς για το οποίο πίεζαν εδώ και χρόνια οι θεσμοί, όσον αφορά στους πλειστηριασμούς. Με τον τροποποιημένο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται ότι δεν θα απαιτείται απόφαση δικαστηρίου προκειμένου να μειωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς μετά από δύο άγονους πλειστηριασμούς.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι εφόσον υπάρξουν δύο άγονοι πλειστηριασμοί, ο τρίτος βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το 80% της αρχικώς ορισθείσας τιμής και ο τέταρτος -αν χρειασθεί- με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το 65% της αρχικώς ορισθείσας. Όλα αυτά αυτόματα, χωρίς, δηλαδή, να απαιτείται απόφαση Δικαστηρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v