Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πράσινο φως σε ελληνικό πρόγραμμα στήριξης 3,6 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν

Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι διαθέσιμο στις λιμενικές αρχές στην Ελλάδα, που είχαν σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 λόγω της πανδημίας.

Πράσινο φως σε ελληνικό πρόγραμμα στήριξης 3,6 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 3,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των λιμενικών αρχών, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι διαθέσιμο στις λιμενικές αρχές στην Ελλάδα, που είχαν σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά απ’ αυτήν.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου, όπως τροποποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v