Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλμα 125% στις ελληνικές εισαγωγές από Ρωσία

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σχεδόν στα 8,5 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αλμα 125% στις ελληνικές εισαγωγές από Ρωσία

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης λόγω των διαδραματιζόμενων εξελίξεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοινώνει στοιχεία του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής Ρωσία) και μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Η Ρωσία

Τον Νοέμβριο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 715,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,2% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 που ήταν 554,1 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Νοέμβριο 2022 ανήλθε σε 10,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 52,0% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 που ήταν 22,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Νοέμβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 704,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 8.465,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 125,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 3.757,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ανήλθε σε 148,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 18,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 182,4 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 8.317,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το έτος 2021, 655 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 4.302,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2.933,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 28,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4.095,8 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Η Ουκρανία

Τον Νοέμβριο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 44,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 88,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 που ήταν 23,6 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Νοέμβριο 2022 ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2021 που ήταν 38,5 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Νοέμβριο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 19,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοέμβριου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 216,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 173,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ανήλθε σε 254,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 17,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021 που ήταν 309,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 38,6 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v