Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δωρεάν παροχές και αποζημιώσεις φέρνει ο νέος κανονισμός διαδικτύου

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τον νέο Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου. Κάλεσμα σε καταναλωτικές οργανώσεις να καταθέσουν απόψεις. Οι αλλαγές.

Δωρεάν παροχές και αποζημιώσεις φέρνει ο νέος κανονισμός διαδικτύου

Έναν πιο «φιλικό» προς τον καταναλωτή Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου συνέταξε και θέτει σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), καλώντας καταναλωτικές οργανώσεις οι οποίες προβαίνουν συχνά σε καταγγελίες για καταβολή αποζημιώσεων από παρόχους και χαμηλότερες ταχύτητες από τις αναγραφόμενες των συμβολαίων να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Από τις σημαντικές αλλαγές στον νέο κανονισμό ανοικτού δικτύου είναι:

 • Οι υπηρεσίες zero rating, δηλαδή οι υπηρεσίες που ο πάροχος δεν θα μπορεί να χρεώσει κίνηση δεδομένων.
 • Βελτιώσεις για τις υπηρεσίες καταγραφής και παρουσίασης των ταχυτήτων μετάδοσης μέσω ευρυζωνικών δικτύων.
 • Επιπλέον υποχρεώσεις των παρόχων προς τους καταναλωτές.
 • Αποζημιώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των όρων των συμβολαίων.

Οι μηδενικές χρεώσεις στην κινητή τηλεφωνία εισάγονται στις περιπτώσεις που αφορούν στις υπηρεσίες μέτρησης της ταχύτητας του Διαδικτύου και στις υπηρεσίες παροχής τηλεκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

Από τη διαβούλευση θα προκύψει αν στις δωρεάν χρεώσεις θα ενταχθούν η χρήση της μηδενικής χρέωσης και στο panic button του κινητού, δηλαδή στις υπηρεσίες ειδοποίησης για ενδοοικογενειακή βία ή/και χρήσης βίας στις γυναίκες ή αν θα προστεθούν και άλλες υπηρεσίες ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες.

Η ΕΕΤΤ δημιούργησε για τις συνδέσεις Internet έξι μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την ταχύτητα:

α/α Ταχύτητα

 1. πάνω από 1 Gbit/s
 2. από 300 Mbit/s έως 1 Gbps
 3. από 100 Mbit/s έως 300 Mbit/s
 4. από 30 Mbit/s έως 100 Mbit/s
 5. από 10 Mbit/s έως 30 Mbit/s
 6. από 2 Mbit/s έως 10 Mbit/s

Με τον τρόπο αυτό οι πάροχοι καλούνται να ορίσουν τη διαφημιζόμενη/προτεινόμενη ταχύτητα, έτσι ώστε να μην είναι υψηλότερη από τη μέγιστη πραγματική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί σε κάποια γεωγραφική περιοχή, ανάλογα με την τεχνολογία πρόσβασης και ο σχετικός πίνακας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα κάθε παρόχου.

Παράλληλα βάζει τέλος στους περιορισμούς στην κίνηση όταν γίνεται χρήση της δυνατότητας πρόσδεσης άλλων συσκευών (tethering) μέσω mobile hotspot ή Bluetooth καθώς και στη «διαφοροποιημένη χρέωση περιεχομένου», κάτι που συνέβαινε κατά κόρον στο παρελθόν.

Αποζημιώσεις

Η ΕΕΤΤ επιβάλλει στους παρόχους τα μέτρα αποζημίωσης ή επανόρθωσης σε περίπτωση αστοχίας μιας σύνδεσης να είναι αναλογικά και να ορίζονται με τρόπο που να προκύπτει ότι καλύπτουν όλο το διάστημα που υπήρξε το πρόβλημα.

Μάλιστα αν η διάρκεια μιας προβληματικής σύνδεσης ξεπερνά τις 30 ημέρες, ο καταναλωτής δύναται να διακόψει τη σύνδεση αζημίως για τον ίδιο (με εξαίρεση τις υποχρεώσεις του για την απόκτηση επιδότησης εξοπλισμού).

Διεξαγωγή ελέγχων από τους παρόχους

Όπως τονίζεται στο κείμενο της διαβούλευσης, παράπονο ή καταγγελία συνδρομητή για συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής απόδοσης της ποιότητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο και της ποιότητας που αναφέρεται στο συμβόλαιο δεν εγείρει αυτόματα δικαίωμα αποζημίωσης.

Ειδικότερα:

 • Κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων σε σύνδεση συνδρομητή σταθερού δικτύου στο πλαίσιο της διερεύνησης ενός παραπόνου/καταγγελίας οι πάροχοι και οι συνδρομητές φροντίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, ώστε οι μετρήσεις να μην επηρεάζονται από το περιβάλλον του χρήστη (όπως κίνηση από εφαρμογές που τρέχουν παράλληλα στον υπολογιστή του συνδρομητή, σφάλματα από ασύρματη μετάδοση, συμφόρηση στο οικιακό δίκτυο). Για τον σκοπό αυτό, οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται σε κατά το δυνατόν απομονωμένο περιβάλλον και πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέριμνα ώστε να μην επηρεαστούν ή αλλοιωθούν.
 • Ο μετρητικός εξοπλισμός και το λογισμικό του παρόχου δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ακεραιότητα του δικτύου του συνδρομητή.
 • Ο μετρητικός εξοπλισμός και το λογισμικό του παρόχου δεν πρέπει να παρακολουθεί την κίνηση και τις εφαρμογές των χρηστών της σύνδεσης για άλλους σκοπούς, πέρα από τον έλεγχο και την επιβεβαίωση του παραπόνου ή της καταγγελίας του συνδρομητή. Επίσης δεν πρέπει να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και τις εφαρμογές των χρηστών της σύνδεσης, πέρα από τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των τιμών των ταχυτήτων πρέπει να γίνονται σε συμφωνία με τις μεθοδολογίες με τις οποίες έγινε η εκτίμηση των τιμών των ταχυτήτων από τον πάροχο.
 • Οι πάροχοι υποχρεούνται να έχουν συγκεκριμένη μεθοδολογία διεξαγωγής μετρήσεων για την επαλήθευση παραπόνων/καταγγελιών, βασισμένη σε διεθνείς συστάσεις ή πρότυπα, την οποία και δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τον τρόπο υπολογισμού της τιμής της παραμέτρου, το χώρο και το χρόνο των μετρήσεων, και τη μετρητική διάταξη που χρησιμοποιείται.
 • Όταν η αιτία της απόκλισης τεκμηριωμένα βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο του συνδρομητή (όπως κακή ποιότητα εσωτερικής καλωδίωσης στο κτίριο ή στο διαμέρισμα του συνδρομητή, προβλήματα στον υπολογιστή του συνδρομητή ή στη σύνδεση με το δρομολογητή), ο πάροχος υποχρεούται απλώς να εξηγήσει στο συνδρομητή την αιτία αυτή και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη λύση του προβλήματος.
 • Τα δεδομένα των μετρήσεων για τον έλεγχο αυτό πρέπει να διατηρούνται από τον πάροχο για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαχείρισης του παραπόνου/καταγγελίας (ημερομηνία τελικής απάντησης από τον πάροχο) ή, εφόσον κατά το πέρας των δύο αυτών ετών εκκρεμεί επίλυση διαφοράς μεταξύ του συνδρομητή και του παρόχου, μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v