Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για την Προκήρυξη 1/2023

Η προκύρηξη αφορούσε σε πλήρωση θέσεων Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ, Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Τι περιλαμβάνουν

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες για την Προκήρυξη 1/2023

Ο ΔΕΔΔΗΕ με σχετική ανακοίνωσή του γνωστοποιεί, ότι στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2023, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, θέσεων Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ, Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

  • Για την Ειδικότητα Απασχόλησης Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ και Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, οι πίνακες καλούμενων σε συνέντευξη και
  • Για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ, ο συμπληρωματικός πίνακας καλούμενων σε συνέντευξη, καθώς και οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας αυτών.

Προκήρυξη 1/2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v