Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πτώση στις εξαγωγές προς Ρωσία, άνοδος στις εμπορικές συναλλαγές με Ουκρανία το Q1

Τον Μάρτιο η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 140,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,3%. Αυξημένες άνω του 50% οι εισαγωγές από την Ουκρανία.

Πτώση στις εξαγωγές προς Ρωσία, άνοδος στις εμπορικές συναλλαγές με Ουκρανία το Q1

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής Ρωσία) και μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Τον Μάρτιο 2024 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 140,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33,3% σε σχέση με τον Μάρτιο 2023 που ήταν 211,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Μάρτιο 2024 ανήλθε σε 7,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 5,3% σε σχέση με τον Μάρτιο 2023 που ήταν 7,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Μάρτιο 2024 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 133,5 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 281,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 72,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 που ήταν 1.039,5 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 ανήλθε σε 21,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 24,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 που ήταν 28,3 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 259,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το έτος 2023, 121 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 245 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2023 ανήλθε σε 2.445,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 73,8% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022 που ήταν 9.334,1 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2023 ανήλθε σε 96,3 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 38,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022 που ήταν 156,4 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2023 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 2.349,6 εκατ. ευρώ (έλλειμμα). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Τον Μάρτιο 2024 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 31,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 51,2% σε σχέση με τον Μάρτιο 2023 που ήταν 21,1 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Μάρτιο 2024 ανήλθε σε 142,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 518,9% σε σχέση με τον Μάρτιο 2023 που ήταν 22,9 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Μάρτιο 2024 ήταν θετικό και ανήλθε σε 110,1 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 106,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 43,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 που ήταν 74,3 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 ανήλθε σε 334,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 134,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 που ήταν 142,9 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 ήταν θετικό και ανήλθε σε 228,2 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Το έτος 2023, 436 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 464 ελληνικές
επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2023 ανήλθε σε 304,1 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022 που ήταν 280,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2023 ανήλθε σε 830,4 εκατ. ευρώ
καταγράφοντας αύξηση 142,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2022 που ήταν 342,6 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2023 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 526,3 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v