Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ενταξη έργων 6 εκ. στο ΠΔΕ

Την έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ έργων ύψους 6 εκ. ευρώ ζήτησε ο Υπουργός Υποδομών, Δημήτρης Ρέππας. Εξάλλου, εγκρίθηκε η διάθεση 1.175.368 ευρώ στην ΕΥΑΘ και  επιχορηγήσεις 23,6 εκ. για οργανισμούς.

Ενταξη έργων 6 εκ. στο ΠΔΕ
Την έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ έργων ύψους 6 εκ. ευρώ ζήτησε ο Υπουργός Υποδομών, Δημήτρης Ρέππας. Εξάλλου, εγκρίθηκε η διάθεση 1.175.368 ευρώ στην ΕΥΑΘ και επιχορηγήσεις 23,6 εκ. για οργανισμούς.

Αναλυτικά, την έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων ύψους 6.050.000 ευρώ ζήτησε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας.

Αναλυτικά, για την Παράκαμψη Ναυπάκτου προβλέπονται τρία εκατομμύρια ευρώ, πέραν του αρχικού προϋπολογισμού για εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από κατολισθήσεις στην περιοχή Πλατανίτη.

Επίσης για τη διευθέτηση του χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου και για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του ίδιου χειμάρρου προβλέπεται η διάθεση 2.100.000 και 950.000 ευρώ επιπλέον, αντιστοίχως.

Εξάλλου, με απόφαση του κ. Ρέππα εγκρίθηκε η διάθεση 1.175.368 ευρώ στην ΕΥΑΘ, ως αποζημίωση της εταιρείας για την εκτέλεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όπως καθαρισμός αγωγών και φρεατίων, συντήρηση αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων, επισκευές βλαβών του δικτύου αποχέτευσης και αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων και αγωγών, από 1/07/09 έως 31/12/09, ενώ ανανεώθηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και ΕΥΑΘ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.

Παράλληλα, περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρη Ρέππα για την επιχορήγηση εποπτευόμενων Οργανισμών.

Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε το ποσό των 8.352.000 ευρώ για την πληρωμή τοκοχρεωλύσεων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

Επίσης, για λειτουργικές δαπάνες σε Οργανισμούς διατίθενται:

1.800.000 ευρώ στον ΟΣΚ
943.200 ευρώ στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ)
277.344 ευρώ στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)
207.360 ευρώ στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και άλλα μικρότερα ποσά στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ), την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ και την Εταιρεία Παγίων ΕΥΑΘ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v