Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας στο Εμπόριο

Η Υπουργός  κ. Λούκα Κατσέλη, συνυπέγραψε Κοινή Δήλωση με τον Τούρκο Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα για το Εξωτερικό Εμπόριο, κ. Caglayan, για την προώθηση της οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.

Συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας στο Εμπόριο
Στο πλαίσιο της Σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδος-Τουρκίας, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κατσέλη, συνυπέγραψε Κοινή Δήλωση με τον Τούρκο Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα για το Εξωτερικό Εμπόριο, κ. Caglayan, για την προώθηση της οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.

Με την Κοινή αυτή Δήλωση, γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων σε τομείς αμοιβαίου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα για την προώθηση του εμπορίου, των επενδύσεων και της συνεργασίας σε υποθέσεις που αφορούν τη ναυτιλία. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε τομείς όπως οι κατασκευές, οι επικοινωνίες, η ενέργεια, οι ιχθυοκαλλιέργειες, ο τραπεζικός τομέας και ο τουρισμός, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για κοινά έργα και προγράμματα σε τρίτες χώρες.

Σχετικά με την υπογραφή της Κοινής Δήλωση, η ΥΠΟΙΑΝ ανέφερε: « Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της εμβάθυνσης, διεύρυνσης και εξειδίκευσης της συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας στους τομείς του Εμπορίου και των Επενδύσεων. Επίσης, αυτή η Κοινή Διακήρυξη σηματοδοτεί την επιδίωξη συνεργασίας και σε τρίτες χώρες όπου υπάρχει κοινό επιχειρηματικό συμφέρον».

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των επενδύσεων, η Υπουργός συνυπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Αντιπρόεδρο της Τουρκικής κυβέρνησης κ. Babacan για συνεργασία μεταξύ του Invest in Greece και του αντίστοιχου Investment Support and Promotion Agency of Turkey. Το Μνημόνιο προωθεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία των δύο φορέων στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών και στις δύο χώρες, στους τομείς των κατασκευών, της τεχνολογίας και σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Αναφορικά με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας η ΥΠΟΙΑΝ δήλωσε: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από την ελληνική κυβέρνηση για την αναθέρμανση της οικονομίας και την προώθηση των επενδύσεων, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το μνημόνιο. Συμφωνήσαμε με την τουρκική πλευρά για τη συνεργασία των δύο φορέων που δραστηριοποιούνται τη χώρα μας για την αμοιβαία στήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα και στην Τουρκία».

Τέλος, υπογράφηκε Μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του αντίστοιχου Τουρκικού, Turkish Standards Institution, εμβαθύνοντας στη συνεργασία σε νέα πεδία, όπως την ανταλλαγή πληροφοριών πιστοποιημένων εταιρειών και προϊόντων, με στόχο την προστασία του καταναλωτή και του εμπορίου εν γένει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v