Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλωστές: Νέο σήμα κινδύνου για τον κλάδο

H δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών ήρθε να επιβεβαιώσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Κλωστές: Νέο σήμα κινδύνου για τον κλάδο
H δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών ήρθε να επιβεβαιώσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, εξ’ αιτίας:

α) του ανταγωνισμού από τις χώρες χαμηλού κόστους εργασίας, αλλά κυρίως λόγω της υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

β) των υψηλών επιτοκίων χορηγήσεων των τραπεζών και του προβλήματος χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει ολόκληρη η οικονομία.
 
γ) του ιδιαίτερα αυξημένου κόστους ηλεκτρικού ρεύματος (σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους), με αποτέλεσμα οι αυξήσεις της ΔΕΗ έως και κατά 30% στις μέσες τιμές τάσης να πλήττουν ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.

δ) των πολύ μεγάλων ποσών που οφείλει το ελληνικό Δημόσιο στις εταιρείες του κλάδου, κυρίως λόγω οφειλών επιστρεφόμενου ΦΠΑ (μόνο στην Ελληνική Υφαντουργία οφειλόταν στις 31/12/2011 εξ’ αιτίας αυτού του λόγου 7,3 εκατ. ευρώ).

Στον παρατιθέμενο πίνακα, περιλαμβάνονται τα οικονομικά αποτελέσματα έξι εταιρειών του κλάδου για το 2011 (στις πέντε για το σύνολο του έτους και σε μία για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης που έληξε στις 31/12/2011), όπου φαίνεται μια μείωση του κύκλου εργασιών από τα 147,8 στα 116,7 εκατ. ευρώ και μια περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς οι ζημίες διευρύνθηκαν από τα 29,4 στα 37,9 εκατ. ευρώ. Από τις παραπάνω εταιρείες, μόνο η μία εξ’ αυτών (Βαρβαρέσος) σημείωσε θετικές ταμιακές ροές.

Απέναντι στην τρέχουσα συγκυρία, οι εταιρείες απαντούν με πολιτικές περιορισμού των δαπανών και με προγράμματα αναδιάρθρωσης, ενώ δεν λείπουν και κάποιες κινήσεις επέκτασης προς των χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Επίλεκτος, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου). Εταιρείες επίσης ενδιαφέρονται για προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή, με στόχο την κεφαλαιακή τους ενίσχυση.

Στους ομίλους με την καλύτερη ρευστότητα συγκαταλέγονται η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, η Μουζάκης, η Επίλεκτος, κ.ά. Στην περίπτωση της Βαρβαρέσος καθυστερεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της ρευστότητας.

Συνολικότερη είναι η εκτίμηση πως για ολόκληρο τον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο, ο τζίρος μειώθηκε το 2011 περίπου κατά 17%, η παραγωγή κατά 21% και οι εξαγωγές κατά 4%-5%, με κάθετη πτώση των επενδύσεων κατά 93%!

Την απογοήτευσή του επίσης για την πορεία των πραγμάτων έχει εκφράσει πρόσφατα και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ), ο οποίος διαπιστώνει πως ιδίως ενόψει των εκλογών, «η κυβέρνηση έχει παγώσει κάθε μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή πρωτοβουλία» και επίσης πως «παρατηρούμε ψηφισμένα νομοσχέδια να παραμένουν μόνο στα χαρτιά και ψηφισμένοι νόμοι να αναιρούνται».

Σε ό,τι αφορά δεν τις τελευταίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο εργασίας, ο ΣΕΒΚ υποστηρίζει πως παρά τις τελευταίες ρυθμίσεις, «το εργασιακό κόστος για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισπανία και Πορτογαλία παραμένει υψηλό, με εξαίρεση τους νεοπροσλαμβανόμενους».


Οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών 2011

Εταιρεία

Κύκλος εργασιών

Καθαρά κέρδη

Ίδια κεφάλαια

2011

2010

2011

2010

31/12/2011

Επίλεκτος (6μηνο)

15.983

17.335

-3.521

-2.648

29.501

Βαρβαρέσος

17.602

21.843

-3.553

-4.117

2.602

Μουζάκης

13.898

19.766

-5.661

-5.911

47.322

Ελληνική Υφαντουργία

43.206

57.109

-19.989

-14.451

20.623

Φιερατέξ

21.986

23.769

-3.409

-685

20.255

Κλωσ/γία Ναυπάκτου

4.091

7.985

-1.825

-1.625

13.279

Σύνολο

116.766

147.807

-37.958

-29.437

133.582

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ


Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v