Πετρελαιαγορά:"Καυτή πατάτα" τα αποθέματα

Στη σωστή κατεύθυνση λέει η πετρελαιαγ?ορά οι προτάσεις της κυβέρνησης για τα αποθέματα ασφαλείας. Τι προβλέπουν οι αλλαγές, ποιοι εκφράζουν αντιρρήσεις. Ο ρόλος και οι πιέσεις από ΔΝΤ και Επ. Ανταγωνισμού.

  • του Μιχάλη Καϊταντζίδη
Πετρελαιαγορά:
Προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται, σύμφωνα με την πετρελαιαγορά, η πρόταση νόμου του ΥΠΕΚΑ για το καθεστώς που θα διέπει την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας στα πετρελαιοειδή.

Η προοπτική ίδρυσης κρατικού φορέα για τα αποθέματα ασφαλείας 90 ημερών που πρέπει να τηρεί η χώρα, όπως και η δυνατότητα σε μία εταιρεία εμπορίας να καλύπτει την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων σε συνεργασία με άλλη εταιρεία, εντός της Ε.Ε., γίνονται πραγματικότητα με την πρόταση νόμου που έθεσε εχθές σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΚΑ, σε εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας.

Ωστόσο, η πετρελαιαγορά δεν είναι ικανοποιημένη από το ότι η πρόταση νόμου δεν προβλέπει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ από την άλλη διατάξεις του επιτρέπουν τη διαιώνιση της σημερινής κατάστασης.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το euro2day, το θέμα της τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας το έθεσαν με επίταση στην κυβέρνηση, αλλά και στους φορείς του κλάδου τόσο τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας στην Αθήνα, όσο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αμφότεροι εκτιμούσαν ότι το σημερινό καθεστώς τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας από τα διυλιστήρια αποτελούσε έμμεσο τρόπο περιορισμού των εισαγωγών καυσίμων από ανεξάρτητους φορείς και άρα μειωμένο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, αφού οι ανεξάρτητες εταιρείες (αυτές που δεν συνδέονται μετοχικά με διυλιστήρια) δεσμεύονται για αγορές από τα εγχώρια διυλιστήρια.

Εντελώς διαφορετική άποψη είχαν οι περισσότερες από τις εταιρείες, αλλά και ο όμιλος ΕΛ.ΠΕ. Ιδίως τα τελευταία, μη αποδεχόμενα τη συγκεκριμένη αιτίαση, σε κάθε ευκαιρία διατύπωναν το αίτημα για ίδρυση ανεξάρτητου φορέα και αποδέσμευση των διυλιστηρίων της εταιρείας από την υποχρέωση τήρησης των αποθεμάτων αυτών.

Σύμφωνα δε με ανώτατα στελέχη τους, η υποχρέωση αυτή αύξανε τα ρίσκα λόγω διακύμανσης των τιμών, ενώ υποχρέωνε την εταιρεία να προβαίνει σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου με υψηλό κόστος.

Τις απόψεις τους αναφορικά με το θέμα είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και στο τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας εκπρόσωποι των εταιρειών εμπορίας και των διυλιστηρίων σε συναντήσεις τους το προηγούμενο δεκαήμερο. Αυτό που φάνηκε μάλιστα ήταν η επιμονή της τρόικας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανεξάρτητα πρατήρια να έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται καύσιμα απευθείας από τα διυλιστήρια με όρους αντίστοιχους των εταιρειών εμπορίας.

Όπως επιπλέον έλεγαν στο euro2day παράγοντες της αγοράς, κυρίως οι τεχνοκράτες της τρόικας θεωρούσαν ότι τα ανεξάρτητα πρατήρια στην Ελλάδα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου αποτελούν συγκροτημένες εμπορικές εταιρείες. Ως γνωστόν, όμως, στη χώρα μας, είναι μεμονωμένα πρατήρια, με διακίνηση μικρών όγκων σε ετήσια βάση.

Έτσι, από τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνουν τους ίδιους όρους όπως οι εμπορικές εταιρείες που διακινούν μεγάλους όγκους καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση νόμου που έθεσε σε διαβούλευση το ΥΠΕΚΑ, στο μεγαλύτερο μέρος περιλαμβάνει τις προβλέψεις της οδηγίας 2009/119.

Στα κυριότερα σημεία της προβλέπει τη δημιουργία κρατικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Α.Ε. (ΚΦΔΑ). Στον φορέα οι υπόχρεοι τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας (διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας) μεταβιβάζουν εν μέρει ή εν όλω το έργο αυτό. Εναλλακτικά, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις υπηρεσίες αντίστοιχου φορέα άλλου κράτους μέλους, ή άλλης εταιρείας που διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους εκτός συνόρων, αλλά πάντα εντός της Ε.Ε.

Η δυνατότητα τήρησης αποθεμάτων εκτός συνόρων περιορίζεται στο 10% της υποχρέωσης κάθε εταιρείας και στο 30% από το 2017.

Ωστόσο, όπως προβλέπει η πρόταση νόμου, τα ποσοστά αυτά με υπουργική απόφαση και μετά από γνωμοδότηση της ΡΑΕ μπορούν να μειώνονται μέχρι και να μηδενίζονται. Πάντως, από την πλευρά των ΕΛ.ΠΕ., όπως έλεγαν στο euro2day πηγές της διοίκησης, έχουν αντίθετη άποψη με την προοπτική τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας εκτός συνόρων της χώρας, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της σε περιόδους κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεταν, οι θέσεις των ΕΛ.ΠΕ. έχουν διατυπωθεί εγγράφως σε κάθε αρμόδιο και θα διατυπωθούν εκ νέου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την πρόταση νόμου του ΥΠΕΚΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v