Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Αύξηση ποσοστού από Alpha

Σε 61,2945% από 61,2786% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Alpha Bank επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Αστικά Ακίνητα μετά και την αγορά μετοχών στις 25 Απριλίου 2006. Το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας διαμορφώθηκε σε 61,2864% από 61,2706%.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Αύξηση ποσοστού από Alpha
Σε 61,2945% από 61,2786% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Alpha Bank επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Αστικά Ακίνητα μετά και την αγορά μετοχών στις 25 Απριλίου 2006, σημειώνοντας μεταβολή μεγαλύτερη από 3% σε σχέση με την προηγούμενη γνωστοποίησή της.

Το ποσοστό συμμετοχής της Alpha Bank επί του συνόλου των μετοχών της Alpha Αστικά Ακίνητα διαμορφώθηκε σε 61,2864% από 61,2706%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v