Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λύσεις για την βιωσιμότητα τηςΤΡΙΑ ΑΛΦΑ

Τα αίτια που οδήγησαν στην υπαγωγή της μετοχής στην κατηγορία ”Υπό επιτήρηση”, αλλά και το δυσμενές οικονομικό κλίμα που αντιμετωπίζει θα συζητήσει η διοίκηση της Εριουργία ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ στην προσεχή γενική συνέλευση. Τι λύσεις θα προταθούν.

Λύσεις για την βιωσιμότητα τηςΤΡΙΑ ΑΛΦΑ
Τα αίτια που οδήγησαν στην υπαγωγή της μετοχής στην κατηγορία ”Υπό επιτήρηση”, αλλά και το δυσμενές οικονομικό κλίμα που αντιμετωπίζει θα συζητήσει η διοίκηση της Εριουργία ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ στην προσεχή γενική συνέλευση. Τι λύσεις θα προταθούν.

Υπενθυμίζεται από την εταιρία ότι τα δυσμενή αποτελέσματα της χρήσεως 1/1-31/12/2005 οδήγησαν τη διοίκηση του Χ.Α. στην υπαγωγή της μετοχής ”Υπό επιτήρηση”.

Στην έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση της 30.6.2006 που γνωστοποιήθηκε και στη διοίκηση του ΧΑ, αναλυτικά εκτίθενται τα αίτια της δυσμενούς αυτής εξελίξεως που αποκλειστικά οφείλονται σε λόγους εξωγενείς επί των οποίων η διοίκηση της εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης - αδυνατεί να ασκήσει επίδραση.

Η διοίκηση της εταιρίας επέτυχε επιβίωσή της, ως κάθετης μονάδας παραγωγής εριοβιομηχανικών προϊόντων, όταν σχεδόν όλες οι άλλες ολοκληρωμένες Ελληνικές εριοβιομηχανίες διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω αδυναμίας των να παράγουν προϊόντα σε τιμές ανταγωνιστικές με ανάλογα προϊόντα χωρών πολύ χαμηλού (απείρως χαμηλότερου) κόστους εργασίας.

Υπενθυμίζεται εδώ, ότι η Εριοβιομηχανία είναι κατ’ εξοχήν κλάδος εντάσεως εργασίας δηλ. το κόστος εργασίας είναι το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της τιμής του ετοίμου προϊόντος.

Με δεδομένο συνεπώς ότι το βασικό πρόβλημα είναι το κόστος του τελικού προϊόντος (και όχι δυστυχώς η ποιότης) η διοίκηση προσπάθησε πάση θυσία να επιτύχει περαιτέρω μείωση του κόστους με:

1. Μερική υποκατάσταση της παραγωγής νημάτων με εισαγωγή νημάτων. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την αναστολή (έστω προσωρινή) στις πλείστες των περιπτώσεων της λειτουργίας του κλωστηρίου και του τμήματος βαφείου πρώτων υλών, με συνέπεια - δυστυχώς - μεγάλη μείωση των θέσεων εργασίας.2. Υποκατάσταση σε ορισμένες (προς το παρόν λίγες) περιπτώσεις της παραγωγής υφασμάτων με εισαγωγές υφασμάτων.

3. Διερεύνηση εξωτερικών συνεργασιών.

Βεβαίως, η διοίκηση της εταιρίας, είναι δέκτης και προτάσεων τρίτων.

Αυτές αφορούν κυρίως, στην μετασκευή - ανοικοδόμηση του βιομηχανοστασίου σε κτήριο εμπορικής χρήσης και στη μεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας σε χώρα χαμηλού εργατικού κόστους αξιοποιώντας έτσι το σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και τη τεχνογνωσία της.

Προφανώς, οι προτάσεις αυτές προϋποθέτουν διακοπή της βιομηχανικής δραστηριότητας της εταιρίας με απώλειες θέσεων εργασίας και δεν είναι συμβατές με την προεκτεθείσα στρατηγική.

Σημειώνονται όμως, ώστε να υπάρχουν ως εν δυνάμει, επωφελείς για τους μετόχους, λύσεις. Τα ανωτέρω επίσης θα ανακοινωθούν και στη Γενική συνέλευση των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v