Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Θετικά ΕBITDA, σταθερός τζίρος στο 6μηνο

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας σε € 187.958,13 και € 162.656,01 αντίστοιχα,

Άλφα Γκρίσιν: Θετικά ΕBITDA, σταθερός τζίρος στο 6μηνο
Η Εταιρία «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 3O Ιουνίου 2013, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές πλαίσιο δημοσιονομικής κρίσης και βαθιάς ύφεσης, το οποίο αναπόφευκτα έχει επηρεάσει σε απρόβλεπτα έντονο βαθμό το οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ επέδειξε σταθερότητα και ευελιξία, πετυχαίνοντας θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα και μείωση των ζημιών στα μετά από φόρους αποτελέσματα, κυρίως λόγω της αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών και λειτουργικών δομών και της αύξησης των μικτών περιθώριων κέρδους σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στα € 8.008.548,73 εμφανίζοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. Ενώ ο κύκλος εργασιών για την Εταιρία διαμορφώθηκε στα € 6.105.012,91 παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας σε € 187.958,13 και € 162.656,01 αντίστοιχα, έναντι ζημιών € -88.944,22 και € -43.668,8 αντίστοιχα την συγκρίσιμη περίοδο.

Oι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρίας σε € -718.562,45. και € -648.726,61 αντίστοιχα, σημαντικά μειωμένες έναντι των ζημιών της συγκρίσιμης περιόδου (€ -1.262.450,76 και € -1.132.103,48 αντίστοιχα).

Η διοίκηση του ομίλου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συνεχίζονται οι ενέργειες για άρση της επιτήρησης στη μετοχή. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Ο σημαντικότερος άξονας της πολιτικής του Ομίλου είναι η ταμειακή επάρκεια και η ομαλή ρευστότητα του.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v