Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: «Γύρισε» σε θετικό EBITDA

H εισηγμένη κατάφερε να σημειώσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και έτσι να περιορίσει τον καθαρό της δανεισμό από τα 5,34 στα 4,39 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας στις 30/6/2013 υπερέβαινε το 4.

Νάκας: «Γύρισε» σε θετικό EBITDA
Μείωση κύκλου εργασιών κατά 5,5% λόγω οικονομικής κρίσης (από τα 18 στα 17 εκατ. ευρώ), πλην όμως επιστροφή σε θετικό EBITDA (από -583 σε +548 χιλιάδες ευρώ) και δραστική υποχώρηση ζημιών (από τα 2,07 εκατ. στα 635 χιλιάδες ευρώ) εμφάνισε η Νάκας κατά την δωδεκάμηνη οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2013.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η εισηγμένη κατάφερε να σημειώσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και έτσι να περιορίσει τον καθαρό της δανεισμό από τα 5,34 στα 4,39 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας στις 30/6/2013 υπερέβαινε το 4.

Σε ότι αφορά την προβλεπόμενη πορεία, η διοίκηση του εισηγμένου Ομίλου αναφέρει:

• «Προβλέπεται περαιτέρω σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας λόγω αύξησης του μεριδίου της αγοράς και λόγω διατήρησης και πιθανής αύξησης των πωλήσεων χονδρικής. Τα αποτελέσματα αναμένονται καλύτερα της προηγούμενης χρήσης επειδή εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξουν παράγοντες οι οποίοι επέδρασαν αρνητικά στη χρήση αυτή, όπως καταστροφή απαξιωμένων εμπορευμάτων, ζημιές κλεισίματος καταστημάτων και απομείωση αξίας συμμετοχών.

• Ανάληψη έργων που αφορούν στην προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού και μουσικών οργάνων από την κατακύρωση Δημόσιων Διαγωνισμών, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συνολικής αξίας ενός εκατ. ευρώ.

• Διατήρηση του αριθμού των μαθητών του ωδείου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ στα επίπεδα της περσινής χρονιάς και δημιουργία νέου παραρτήματος στη Λευκωσία με την προοπτική επέκτασης και σε άλλες πόλεις της Κύπρου.

• Περαιτέρω μείωση μισθωμάτων και λοιπών δαπανών της εταιρείας και πιθανή μεταφορά και άλλων καταστημάτων σε γειτονικές διευθύνσεις με χαμηλότερο μίσθωμα.

• Ανάληψη νέων αντιπροσωπειών που θα συντελέσουν στη διατήρηση του κύκλου εργασιών σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, είτε ακόμα και στην αύξησή του.

• Σημαντική βελτίωση της μικτής κερδοφορίας και των χρηματικών ροών με την κατάλληλη επιλογή και προώθηση πωλήσεων».

Στ.Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v