Δρομέας: Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής σημείωσε στο εννεάμηνο η Δρομέας.

Δρομέας: Κέρδη έναντι ζημιών στο εννεάμηνο

Με ικανοποιητική αύξηση 47,72 % εξελίχθηκαν οι πωλήσεις της μητρικής Δρομέας ΑΒΕΕΑ και για το τρίτο τρίμηνο του 2013.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής παρουσίασε αύξηση κατά 2.792 χιλ. ευρώ, ή 43,85%, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αφού από 6,37 εκατ. ευρώ το 2012, έκλεισε στα 9,12 εκατ. ευρώ το 2013.

Στο ίδιο διάστημα τα κόστη προσωπικού, αμοιβές, παροχές και έξοδα τρίτων, αυξάνονται κατά 9 % ή 350 χιλ. ευρώ, οι αποσβέσεις κατά 1,6% ή 16 χιλ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά κόστη κατά 27,7% ή 283 χιλ. ευρώ λόγω της χρέωσης των εξόδων οργάνωσης και διαχείρισης του κοινοπρακτικού δανείου.

Ομοίως ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 3.046 χιλ. ευρώ ή 47,72% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αφού από 6,38 εκατ. ευρώ το 2012 έκλεισε στα 9,43 εκατ. ευρώ το 2013.

Τα κέρδη EBIDTA της εταιρίας στο εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν στα 2.875 χιλ. ευρώ έναντι 1.257 χιλ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 128,72%, ενώ τα αντίστοιχα του ομίλου ανήλθαν στα 3.288 χιλ. ευρώ το 2013, έναντι 1.194 χιλ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 175,37%.

Τα προ φόρων αποτελέσματα ήταν θετικά, για μεν την μητρική ανήλθαν στα 644 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας -658 χιλ. ευρώ της περσινής περιόδου και τα αντίστοιχα του ομίλου, κέρδη 947 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών -831 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρήση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v