Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: Στα 34,6 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο

Η ΑΜΚ έλαβε χώρα με καταβολή μετρητών από την HELCY HOLDINGS LIMITED και με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τράπεζες συνολικού ποσού 18.752.967,21 ευρώ.

Sato: Στα 34,6 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο
H SATO ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι -λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 11η Δεκεμβρίου 2013 των 37.269.750 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή HELCY HOLDINGS LIMITED, η οποία αύξηση πραγματοποιήθηκε α) με καταβολή μετρητών ποσού 1.000.000,29 ευρώ από την Εταιρία HELCY HOLDINGS LIMITED, και β) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τράπεζες συνολικού ποσού 18.752.967,21 ευρώ – το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 34.622.922,04 και διαιρείται σε 65.326.268 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,53 ευρώ η κάθε μία.

Η ανωτέρω ανακοίνωση πραγματοποιείται, προς διευκόλυνση για τον υπολογισμό και καθορισμό των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v