Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Εκτίναξη στα κέρδη προ φόρων μητρικής

Αύξηση 223,97% στη μητρική και 30,48% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της Δρομέας στο 9μηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και με βάση τα ΔΛΠ.

Δρομέας: Εκτίναξη στα κέρδη προ φόρων μητρικής
Αύξηση 223,97% στη μητρική και 30,48% στον όμιλο παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της Δρομέας στο 9μηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και με βάση τα ΔΛΠ.

Πιο συγκεκριμένα, με αύξηση 27,63% έκλεισε ο κύκλος εργασιών της μητρικής Δρομέας για το εννεάμηνο του 2006, αφού από 10,189 χιλ. ευρώ το 2005 ανήλθε στα 13,004 χιλ. ευρώ το 2006, για να εμφανίσει κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙTDΑ), αυξημένα κατά 74,28%, έναντι των αντίστοιχων του προηγούμενου εννεαμήνου, ήτοι 1.898 χιλ. ευρώ έναντι 1,089 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων εμφανίζουν αύξηση 223,97% έναντι αυτών του προηγούμενου εννεαμήνου, ήτοι από 317 χιλ. ευρώ τον Σεπ/ριο του 2005, σε 705 χιλ. ευρώ του Σεπ/ρίου του 2006 και αφαιρουμένων των αναλογούντων φόρων εμφανίζονται καθαρά κέρδη 689 χιλ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2006, με βασικά κέρδη από μετοχή 0,040 ευρώ.

Ομοίως ανοδικά κινήθηκαν και οι δείκτες του ομίλου της Δρομέας, ήτοι ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 26%, για το εννεάμηνο του 2006, αφού από 10,404 χιλ. Euro το 2005 ανήλθε στα 13,106 χιλ. ευρώ το 2006, για να εμφανίσει κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙTDΑ), αυξημένα κατά 45,68 %, έναντι των αντίστοιχων του προηγούμενου εννεαμήνου, ήτοι 1.770 χιλ. ευρώ έναντι 1,215 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων εμφανίζουν αύξηση 30,48% έναντι αυτών του προηγούμενου εννεαμήνου, και αφαιρουμένων των αναλογούντων φόρων εμφανίζονται καθαρά κέρδη 563 χιλ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2006.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, συνεχίζεται η καλή πορεία των πωλήσεων όπως είχε προδιαγραφεί στην αναφορά μας για τις προοπτικές της νέας χρονιάς αλλά και στο προσάρτημα του α’ τριμήνου, σε όλους τους κλάδους παραγωγής (έπιπλα, γραφείου, εξαρτήματα κουζίνας).

Ταυτόχρονα, εισήλθε σε φάση παραγωγής η συνεργασία με την MTU, για την οποία εκτελείται ήδη παραγγελία και αναμένεται ολοκλήρωση των διαδικασιών με την MERCEDES.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v