Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών στο 9μηνο 2006

Αύξηση 221% στον όμιλο και 119% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems κατά το εννεάμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών στο 9μηνο 2006
Αύξηση 221% στον όμιλο και 119% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems κατά το εννεάμηνο του 2006, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 και με βάση τα ΔΛΠ.

Ειδικότερα, σε επίπεδο ομίλου, τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 71% και έκλεισαν στα 3.162 χιλ. ευρώ από 1.845 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2005.

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 2.068 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 130% (900 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2005), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος, έκλεισαν στα 1.598 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 221% (498 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2005).

Όπως επισημαίνεται, η αυξημένη κερδοφορία του Ομίλου προήλθε από την αύξηση τoυ ενοποιούμενου Κύκλου Εργασιών κατά 14% τα οποία διαμορφώθηκαν σε 20.219 χιλ. ευρώ από 17.814 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και την παράλληλη βελτίωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους του Ομίλου κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή στα 40,9% το εννεάμηνο 2006 από 37,4% το εννεάμηνο 2005.

Σημειώνεται, ότι στις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου 2006 και 2005 του Ομίλου ενοποιούνται με την ολική μέθοδο οι εταιρείες Voyatzoglou Systems Romania SRL και Revos Management SRL με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας, η Ανώνυμη Εταιρεία Logisystems Αποθήκευσης & Διανομής Εμπορευμάτων με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας και η Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Organizer Stores Εξοπλισμού & Διακόσμησης Επαγγελματικών Χώρων με έδρα τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Από τα ανωτέρω διαφαίνεται η ικανοποιητική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται η ενδυνάμωση της παρουσίας του με την επέκταση του δικτύου της θυγατρικής εταιρείας Organizer Stores AEE και την δημιουργία του νέου καταστήματος στα Γλυκά Νερά Αττικής το οποίο θα αρχίσει την εμπορική δραστηριότητα του εντός του Δεκεμβρίου 2006.

Σε επίπεδο εταιρείας ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 4% φθάνοντας τα 17.753 χιλ. ευρώ έναντι 17.126 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2005. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 6.792 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 13% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (5.993 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 2.860 χιλ. ευρώ, έναντι 1.934 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του 2005 σημειώνοντας αύξηση κατά 48%.

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τα 1.950 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 84% (1.062 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2005), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 1.530 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 119% (698 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο 2005).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v