ΑΝΕΚ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2013

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της ΑΝΕΚ, η εισηγμένη δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2013. Σήμερα τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

ΑΝΕΚ: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2013
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρίας ΑΝΕΚ Α.Ε. γνωστοποιεί το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2014, το οποίο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2013: Παρασκευή 28/03/14

Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων : Κυριακή 15/06/14
Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2013.

Η Εταιρία διευκρινίζει ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013, θα δημοσιευθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της (www.anek.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα μα τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v