Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Στόχος η συμφωνία με τις τράπεζες

Σε συμφωνία με τις τράπεζες για την εξασφάλιση ταμειακής επάρκειας και ομαλής ρευστότητας, παράλληλα με την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της, στοχεύει η Άλφα Γκρίσιν για άρση των μετοχών της από την επιτήρηση.

Άλφα Γκρίσιν: Στόχος η συμφωνία με τις τράπεζες
Η Άλφα Γκρίσιν ενημερώνει ότι θα συνεχίσει να προσαρμόζει προσεκτικά τις δραστηριότητες της στο διαμορφούμενο υπό τις συνθήκες περιβάλλον, με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Ο σημαντικότερος άξονας της πολιτικής του ομίλου είναι η ταμειακή επάρκεια και η ομαλή ρευστότητα του. Προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις συνεργάτριες τράπεζες για εξεύρεση λύσεων οι οποίες θα της επιτρέψει να διανύσει την παρούσα κρίση.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των μετοχών της εταιρίας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» όπου μεταφέρθηκε στις 09.04.2011 με την από 08.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση στις 31.12.2010 διαπιστώθηκε ότι οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v