Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Βλέπει ανάκαμψη το 2014

Προσδοκίες για θετικές επιδόσεις το 2014 μετά από την ευρεία αναδιάρθρωση της διατηρεί η διοίκηση της Yalco. Αναπτύσσει τις εξαγωγές με είσοδο σε νέες αγορές ενώ ταυτόχρονα αναμένει αύξηση μεριδίων στη εσωτερική αγορά.

Yalco: Βλέπει ανάκαμψη το 2014

Την επιστροφή του σε θετικά κέρδη EBITDA το 2014 προσδοκά ο όμιλος Yalco, ποντάροντας στην απόδοση που θα έχει στην τρέχουσα χρήση η ευρεία αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων του, η εξαγωγική του στροφή μέσω των σημάτων Fest και Ιωνία αλλά και η ανάπτυξη του στον τομέα του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Το 2013 χαρακτηρίζεται από τον όμιλο ως έτος καμπής, όπου πραγματοποίησε σημαντικές κινήσεις αναδιάρθρωσης προσδοκώντας παράλληλα σε σταθεροποίηση της ύφεσης που επηρεάζει άμεσα τα δραστηριότητα του. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, Εντός του 2013, ο όμιλος προχώρησε σε αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να μειώσει κατά 15% τα λειτουργικά έξοδα (παρά τα κόστη που επέφερε η αναδιάρθρωση και το κλείσιμο καταστημάτων Habitat και Ιωνία) ενώ μείωσε και το χρηματοοικονομικό του κόστος κατά 8%. Σημειώνεται ότι ο όμιλος συνήψε 5ετές ομολογιακό δάνειο καλυμμένο με εξασφάλιση ακινήτου, δόσεις του οποίου ωστόσο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και ανάγκασαν την εταιρία να απεικονίσει ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση ποσό 31 εκατ.ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας ωστόσο αναμένεται διευθέτηση εντός της τρέχουσας χρήσης μέσω ρυθμίσεων που επεξεργάζεται με τις πιστώτριες τράπεζες.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 26,017 εκατ.ευρώ μειωμένες κατά 7,9%, ποσοστό ωστόσο σημαντικά βελτιωμένο από το -23,06% που εμφάνισε το 2012 έναντι του 2011.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 8% μετά από αναδιάρθρωση δανεισμού ενώ στην περασμένη χρήση επιτεύχθηκε και μείωση λειτουγρικών εξόδων κατά 15%. Ετσι, σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων περιόρισε τις ζημιές του σε 1,925 εκατ.ευρώ από 3,7 εκατ.ευρώ το 2012. Τέλος, οι προ φόρων ζημίες σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν σε 4,442 εκατ.ευρώ έναντι 6,426 εκατ.ευρώτου 2012.

Σχέδια για το 2014

Για το 2014 ο όμιλος έχει αναπτύξει δομές και νέο δίκτυο συνεργατών για την περαιτέρω διείσδυση του στην αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού, προσδοκώντας σε νέα αύξηση μεριδίων μετά τη θετική πορεία του τομέα το 2013. Παράλληλα, επαναδιαπραγματεύεται συμφωνίες με αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την είσοδο του σε περισσότερα σημεία με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς που διαθέτει στον τομέα του οικιακού εξοπλισμού μέσω του συγκεκριμένου καναλιού.

Αντίστοιχα, στο κανάλι της λιανικής μετά από την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων Habitat και Ιωνία και τον εμπλουτισμό τους με νέες συλλογές καθώς και μετά τη συνεργασία που έκλεισε με τα πολυκαταστήματα Attica για τη δημιουργία shop in a shop αναμένει ότι η δραστηριότητα θα συνεισφέρει θετικά το 2014.

Στις αγορές του εξωτερικού, ο όμιλος του 2013 συνήψε συμφωνίες για την προσθήκη νέων προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο του και την προώθηση του σε αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται ενώ παράλληλα εισήλθε σε Γερμανία, Γαλλία και Αίγυπτο, από όπου αναμένει τα οφέλη να αποτυπωθούν το 2014. Επίσης στη Ρουμανία, ο όμιλος μέσω της θυγατρικής του Yalco Romania, στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη μέσω των μαρκών Ιωνία και Fest αλλά και μέσω νέων αντιπροσωπειών που έκλεισε το 2013.

 

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v